Nový přestupkový zákon v praxi

termínmístolektorcena
22.5. | 9:00Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1Ing. Mgr. Jan Strakoš
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-242/2017
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200228
Termín:od 22.5.2018 9:00 do 22.5.2018 15:00
Místo:Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Cíl semináře:

 

Cílem semináře je seznámit úředníka s novou úpravou přestupkového práva rozborem jeho jednotlivých částí a v komparaci se starou právní úpravou. Lektor se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů, rozebírá metodická stanoviska ústředních správních orgánů, související judikaturu a trestněprávní úpravu. Zároveň upozorňuje na případné chystané změny. V tomto směru je seminář vhodný především pro úředníky, kteří se chystají na složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, anebo na složení zkoušky odborné způsobilosti dle § 111 zákona č. 250/2016 Sb. Poznatky však uvítají i úředníci zkušení anebo i ti, kteří sice správní trestání nerealizují, ale o předmětnou problematiku se zajímají. 

 

Dále je v rámci semináře projednávána procesní část nové právní úpravy s ohledem na první poznatky a zkušenosti z praxe při její aplikaci. V této části je seminář veden tak, aby si úředník uvědomil základní rozdíly v řízení před 1. 7. 2017 a v řízení zahájených po tomto datu. Na příkladech je vysvětlen vztah mezi jednotlivými zákony, zákonem č. 500/2004 Sb., zákonem č. 250/2016 Sb., zákonem č. 251/2016 Sb., potažmo jiným zákonem. Obsahem přednášky je i řešení praktických situací v řízení.

 

Cílem přednášky je, aby si úředník dokonale osvojil terminologii nového zákona, evidoval nejdůležitější změny a dokázal zákon správně v praxi aplikovat.

 

Obsah:

 

1)    Podrobný výklad části 1. a 2. zákona č. 250/2016 Sb.

2)    Řízení o přestupcích (část 3. zákona č. 250/2016 Sb.) + rozbor přechodných ustanovení

3)    Vybrané problémy jiných zákonů – zejména zákona č. 251/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 359/1999 Sb. atd.

4)    Modelové případy (cvičení) + diskuze

 

PRO PŘIHLÁŠKY PŘIJATÉ OD 21.4.2018 PLATÍ CENA KURZU 2.990 KČ BEZ DPH.

Lektoři:Ing. Mgr. Jan Strakoš - Lektor je vrchní ministerský rada. Specializuje se na oblast veřejné správy, správního řízení a správního práva trestního – vyřizování věcí ve správním řízení (řádné a mimořádné opr. prostředky, stížnosti, aj.), kontrolní a legislativní činnost, pravidelná účast na metodických poradách ústředních správních orgánů či KÚ. Dlouholetý lektor IVS Praha. Autor praktického komentáře k zákonu o některých přestupcích aj.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:15.5.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka