Ochranná výchova - podmínky pro nařízení, pravomoce OSPOD

termínmístolektorcena
5.6. | 9:00Praha - konkrétní místo bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Milana Hrušáková PhD.
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-240/2016, název akreditace: Soudnictví ve věcech mládeže, činnost OSPOD
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200178
Termín:od 5.6.2018 9:00 do 5.6.2018 15:00
Místo:Praha - konkrétní místo bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Jak probíhá trestní řízení s mladistvým a institut ochranné výchovy?

Jaká jsou hlavní specifika tohoto řízení?

Jaké pravomoci má OSPOD v trestním řízení s mladistvým?

Jaká opatření mohou být ukládána mladistvému?

 

Odpovědi nejen na tyto otázky Vám představíme v rámci akreditovaného odborného vzdělávacího kurzu a tím Vám nabídneme možnost získat ucelenou představu a podrobnější informace k těmto tématům s lektorkou, která se jim věnuje dlouhodobě na odborné úrovni. Seminář je určen především pro pracovníky OSPOD, ale i sociální pracovníky, sociální kurátory, neziskové organizace a další zájemce o tuto problematiku. Přijďte se seznámit s příklady z praxe.

 

Cíl semináře:

Seznámit účastníky s průběhem a specifiky trestního řízení s mladistvým, se zaměřením na pravomoc OSPOD a ukládání vybraných opatření, zejména ochranné výchovy a doplňkově i stručně vymezení řízení s dětmi do 15 let, které spáchají čin jinak trestný.

 

Obsah semináře:

  • úvod do problematiky;
  • vymezení základních pojmů;
  • stručný průběh trestního řízení;
  • specifika trestního řízení s mladistvým;
  • vybraná opatření ukládaná mladistvým;
  • pravomoci OSPOD v trestním řízení;
  • řízení s dětmi do 15 let dle zákona 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže;
  • diskuze, dotazy.

 

PRO PŘIHLÁŠKY PŘIJATÉ OD 19.4. PLATÍ CENA 2990 KČ BEZ DPH.

 

Lektoři:JUDr. Milana Hrušáková PhD. - lektorka je činná v akademické sféře, působí jako odborná asistentka na Katedře trestního práva MU v Brně a UP v Olomouci, současně působí jako advokátka se zaměřením na rodinné a trestní právo. Je autorkou odborných publikací.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:29.5.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka