Zákon o kybernetické bezpečnosti – implementace a povinnosti

termínmístolektorcena
11.10. | 9:00Olomouc - kancelář EDUPOL, Regionální kancelář Olomouc, Fibichova 1141/2 Adam Kučínský
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-201/2016
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840300013
Termín:od 11.10.2018 9:00 do 11.10.2018 15:00
Místo:Olomouc - kancelář EDUPOL, Regionální kancelář Olomouc, Fibichova 1141/2
Popis:

Cílová skupina: Soukromý i státní sektor; právníci, compliance management, auditoři, bezpečnostní management, IT management, pracovníci risk oddělení, ISMS specialisté, bezpečnostní konzultanti apod.

 

Obsah:

 

Seznámení s rámcem kybernetické bezpečnosti v ČR 


1.1. Úvod do problematiky, základní pojmy 
1.2. Základní dokumenty na národní úrovni 
1.3. Dohledová pracoviště v ČR, jejich role a rozdělení gesce v kyberprostoru 
1.4. Důvody pro řešení kybernetické bezpečnosti z úrovně státu 
2. Zákon o kybernetické bezpečnosti (ZKB) a povinné osoby 
2.1. Struktura povinných osob a jejich povinnosti 
2.2. Poskytovatelé služeb elektronických komunikací - definice, určení, povinnosti 
2.3. Významná síť - definice, určení, povinnosti 
2.4. Kritická informační infrastruktura - definice, určení, povinnosti 
2.5. Významné informační systémy - definice, určení, povinnosti 
3. Novela ZKB – nové povinné osoby 
3.1. Směrnice EU o bezpečnosti sítí a informací (NIS) a povinnosti z ní vyplývající 
3.2. Provozovatelé základních služeb – definice, určení, povinnosti 
3.3. Poskytovatelé digitálních služeb – definice, určení, povinnosti 
4. Novela ZKB – nové povinnosti a změny stávajících 
4.1. Zařazení „provozovatele informačního/komunikačního systému“ 
4.2. Úprava dodavatelských vztahů a vlastnictví dat

4.3. Přestupky a sankce ze ZKB 
4.4. Dopad na instituce spadající pod zákon o kybernetické bezpečnosti 
5. Hodnocení dopadu narušení bezpečnosti informací v informačních a komunikačních systémech  
5.1. Dopad na organizaci 
5.2. Určení kritických služeb a činností 
5.3. Stanovení rozsahu systému řízení bezpečnosti informací v souladu se ZKB 
6. Vyhláška č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti 
6.1. Povinnosti podle zákona o kybernetické bezpečnosti 
6.2. Organizační a technická opatření podle vyhlášky 
6.3. Požadavky na dokumentaci 
7. Kontrola dodržování povinností podle ZKB 
7.1. Proces auditu/kontroly ze strany dozorového orgánu 
7.2. Nejčastější problémy a zjištění

Lektoři: Adam Kučínský - Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost - vede tým specialistů, jejichž hlavní činností je identifikace povinných osob podle zákona o kybernetické bezpečnosti, implementace a výklad tohoto zákona a regulatorního rámce
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:4.10.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka