Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivy

termínmístolektorcena
6.11. | 9:00Hotel Omega v Brně, Křídlovická 19bIng. Martina Macek
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-90/2018 - název akreditace: Spisová služba, digitální archivy - nařízení GDPR, eIDAS
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840500009
Termín:od 6.11.2018 9:00 do 6.11.2018 15:00
Místo:Hotel Omega v Brně, Křídlovická 19b
Popis:

Dnem 25. května 2018 nabývá účinnosti zásadní změna v souvislosti s GDPR (General Data Protection Regulation). Každý původce a správce osobních údajů musí dle zákona zajistit realizaci požadavků související s touto změnou plynoucí z GDPR v oblasti zpracování osobních údajů. V souvislosti se zásadními změnami a novými požadavky z této oblasti musí být upraveny všechny informační systémy spravující dokumenty, tedy spisové služby, evidence dokumentů a dalších příbuzných informačních systémů. V návaznosti na tuto zásadní změnu Vám nabízíme seminář shrnující tyto aktuální novinky a praktické informace využitelné pro praxi v oblasti správy dokumentů.

 

Cíl semináře:

Poskytnout účastníkům zcela aktuální a praktické informace z oblasti důvěryhodné správy a ukládání dokumentů v digitální podobě a to zejména se zaměřením na dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby u určených původců.

 

Obsah semináře:

-          dokumenty v materiální a nemateriální podobě;

-          otázky týkající se autenticity dokumentů v digitální podobě;

-          možné metody zabezpečení důvěryhodnosti dokumentů v digitální podobě;

-          elektronické systémy spisové služby jako nezbytný nástroj pro zabezpečení; autenticity dokumentů v digitální podobě a zpracování datových zpráv přijímaných systémem datových schránek;

-          převody formátů;

-          eIDAS – jaký vliv na výkon spisové služby mají jeho jednotlivé etapy implementace;

-          GDPR – Ochrana osobních údajů v informačních  systémech spravujících dokumenty včetně systémů spisové služby;

-          elektronické skartační řízení a digitální archivy;

-          diskuse.

Lektoři:Ing. Martina Macek - akreditovaná lektorka a akreditovaná auditorka odborného sdružení pro správu informací a záznamů IRMS-CRG, odbornice v oblasti dlouhodobého ukládání dokumentů v digitální podobě, elektronických systémů spisové služby a digitálních archivů. Spolupracuje na přípravě příslušných legislativních norem.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:30.10.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka