Odčinění újmy na přirozených právech člověka a jiné nemateriální újmy z pohledu soudce Ústavního soudu

termínmístolektorcena
15.6. | 9:00Praha 1, ČSVTS, Novotného Lávka 5JUDr. Jaromír Jirsa
4990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1830200058
Termín:od 15.6.2018 9:00 do 15.6.2018 15:00
Místo:Praha 1, ČSVTS, Novotného Lávka 5
Popis:

Problematika újmy na přirozených právech člověka je celospolečenským fenoménem a může se dotknout každého z nás.

Ocitli jste se vinou nesprávného úředního postupu v těžké situaci a odškodnil Vás za to někdo?

Utrpěli jste újmu na zdraví?

Trvalo vaše soudní řízení příliš dlouho?

Bylo zasaženo do vašich práv na ochranu osobnosti?

Víte jak v těchto případech postupovat?

Ne? Přijďte a seznamte se s aktuálními trendy a judikaturou ve věcech odčinění újmy na přirozených právech člověka.

 

Praktické příklady:

·        lékaři postupují non lege artis při porodu dítěte, operaci, v důsledku špatné diagnózy;

·       v důsledku postupu non lege artis ze strany zdravotnického zařízení dojde k usmrcení osoby blízké;

·       spolucestující v automobilu při havárii zavinění řidičem automobilu zemře, v důsledku čehož trpí pozůstalí rodiče a sourozenec duševními útrapami ze ztráty dcery a sestry a bylo porušeno jejich právo na soukromí a rodinný život;

·       proti člověku byla neoprávněně zahájena exekuce

·       člověk byl v rámci trestního řízení nezákonně vzat do vazby

·       proti člověku bylo neoprávněně zahájeno trestní stíhání

.       účastník řízení se dočkal konečného verdiktu soudu až po 10 letech

·       tazateli byla na základě zákona č. 106/1999 Sb. poskytnuta výše odměny státního úředníka a tazatel tuto informaci zveřejnil na Facebooku, kde byl pak úředník pro ni urážen

·       ředitel školy byl kritizován za své kroky při řízení školy na zastupitelstvu města, jehož se účastnila i veřejnost – např. rodiče žáků školy

·       v domově důchodců se jeho personál posměšně vyjadřoval o svých klientech trpících demencí

Ve všech případech lze přiznat postižené fyzické osobě jednak náhradu škody a jednak peněžité zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do osobnostního práva –  do práva na soukromí, do práva na život, do práva na čest člověka, do práva na důstojnost člověka a dalších přirozených právech.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

- obecně k přiznávání přiměřeného zadostiučinění;  zásah do přirozených práv člověka;

- odčinění újmy na zdraví;

- ochrana osobnosti

- ochrana před nekalou soutěží a zásahy do průmyslových práv;

- procesní souvislosti;

- aktuální judikatura

 

Lektoři:JUDr. Jaromír Jirsa - soudce Ústavního soudu
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:8.6.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:4990 CZK bez DPHšipka