Kdo a za jakých podmínek může kontrolovat obec

termínmístolektorcena
1.6. | 9:00Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1Mgr. Andrea Vuongová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-617/2017 - Kontrola hospodaření orgánů veřejné správy
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200175
Termín:od 1.6.2018 9:00 do 1.6.2018 15:00
Místo:Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Jste starostou obce a čekáte kontrolu dotací nebo kontrolu například z finančního úřadu? V rámci odborného semináře Vám nabízíme možnost získat ucelenou představu a podrobnější informace týkající se kontrolního systému ve veřejné správě a to konkrétně u obcí. Lektorka Vás provede kontrolami dle platné související legislativy, kontrolami dotací, kontrolami přenesené a samostatné působnosti, kontrolami z finančního úřadu, NKÚ, ÚOHS aj. a značná část bude také věnována možnostem ochrany proti zjištěním a nejčastějších pochybením při kontrolách.

Seminář je určen primárně pro starosty, pracovníky finančních či kontrolních výborů obcí, ale i další zájemce o tuto problematiku.

 

Cíl semináře:

Cílem semináře je vytvořit pro posluchače přehled kontrol, které dopadají na obce. Výklad u jednotlivých typů kontrol bude zaměřen především na předmět kontroly, možnosti ochrany proti zjištěním z kontroly a nejčastější pochybení zjištěné při kontrole.  

 

Obsah:

  1. Legislativní rámec – kontrola podle kontrolního řádu, daňového řádu, zákona o finanční kontrole, rozpočtových pravidel
  2. Kontrola dotací a jiné veřejné finanční podpory – kontrola poskytovatele, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu atd.
  3. Kontrola finančního úřadu – správa odvodu za porušení rozpočtové kázně
  4. Kontrola NKÚ, ÚOHS
  5. Přezkoumávání hospodaření
  6. Kontrola samostatné a přenesené působnosti
  7. Duplicity kontrol
  8. Diskuze, sdílení zkušeností
Lektoři:Mgr. Andrea Vuongová - odbornice VS, která působí v ústředních orgánech státní správy
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:25.5.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka