Rámec pro vnitřní kontrolní systém

termínmístolektorcena
17.7. | 9:00Praha - Emauzské opatství, Vyšehradská 320/49,128 00 Praha 2Mgr. Andrea Vuongová
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-72/2016 - Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200172
Termín:od 17.7.2018 9:00 do 17.7.2018 15:00
Místo:Praha - Emauzské opatství, Vyšehradská 320/49,128 00 Praha 2
Popis:

V rámci odborného semináře Vám nabízíme možnost získat ucelenou představu a podrobnější informace týkající se vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě. Lektorka se v něm bude prakticky věnovat integrovanému rámci pro nastavení systému, rizikům, kontrolním mechanismům a dohledu nad jeho fungováním.

 

Seminář je určen pro kontrolní pracovníky finančních a majetkových útvarů, interní auditory a další zájemce o tuto problematiku.

 

Cíl semináře:

Seznámit účastníky semináře s nastavením vnitřního kontrolního systému u orgánů veřejné správy dle z. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

 

Obsah:

-       legislativní požadavky na nastavení vnitřního kontrolního systému u orgánů veřejné správy       podle zákona o finanční kontrole;

-       integrovaný rámec COSO pro nastavení vnitřního kontrolního systému – využití ve veřejné       správě;

-       předpoklady nastavení vnitřního kontrolního systému;

-       řízení rizik;

-       kontrolní mechanismy;

-       dohled nad fungováním vnitřního kontrolního systému;

-       interní audit;

-       základní principy – kontrola očí, 3E, zásada proporcionality

Lektoři:Mgr. Andrea Vuongová - odbornice VS, která působí v ústředních orgánech státní správy
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:10.7.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka