Konference GDPR - ochrana osobních údajů

termínmístolektorcena
6.4. | 9:00PrahaProf., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
Doc. JUDr. Radim Polčák Ph.D.
4990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200188
Termín:od 6.4.2018 9:00 do 6.4.2018 15:00
Místo:Praha
Popis:

Jestli někdo v České republice umí odpovědět na některé otázky spojené se zaváděním GDPR, je to Doc., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D a Doc. JUDr. Radim Polčák Ph.D. 

 

• Kde získám úplný seznam položek, které jsou osobním, příp. citlivým, údajem?

• Je právo na výmaz osobního údaje v evidenci úplný?

• Kdy osobní údaje z evidence mazat nemusím a kdy je smazat nemohu za žádných okolností?

• Vztahuje se GDPR i na příspěvkové organizace zřizované městem a obchodní společnosti zakládané městem?

• Jak správně vybrat pověřence osobních údajů?

• Jakou musí pověřenec osobních údajů mít kvalifikaci?

• Může být pověřenec osobních údajů sdílený s ostatními organizacemi města, popř. s více obcemi?

• Kdo nese odpovědnost za pověřence v případě právnické osoby?

• Komu bude předkládat pověřenec výsledky své práce? Kdo ho bude úkolovat?

• Jaké minimum přípravných prací musím zvládnout, abych nařízení alespoň částečně vyhověl?

• Co se stane, když do 28.05.2018 nestihnu všechno připravit?

• K čemu slouží výkladová vodítka pracovní skupiny WP 29?

Lektoři:Prof., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D - soudce Nejvyššího správního soudu, který soudí spory týkající se zákona č. 106/1999 Sb., zákona č. 101/2000 Sb., a zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.
Doc. JUDr. Radim Polčák Ph.D. - Radim Polčák je vedoucím Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jako host pravidelně přednáší na právnických fakultách a justičních vzdělávacích institucích v Evropě a USA. Zabývá se převážně právní teorií, právem informačních a komunikačních technologií (ICT) a energetickým právem.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:30.3.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:4990 CZK bez DPHšipka