Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - AKREDITOVÁNO MPSV

termínmístolektorcena
20.9. | 9:00Praha - bude upřesněno po uzávěrce přihlášek (vždy se snažíme zajistit prostory v centru Prahy nebo dobře dostupné MHD)JUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:A2017/0745-SP/PC název akreditace: Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS
Akreditace: MPSV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200163
Termín:od 20.9.2018 9:00 do 20.9.2018 15:00
Místo:Praha - bude upřesněno po uzávěrce přihlášek (vždy se snažíme zajistit prostory v centru Prahy nebo dobře dostupné MHD)
Popis:

Matka je vždy jistá, otec nejistý… určování rodičovství není v mnoha případech soudních jednání vůbec jednoduché. Nový občanský zákoník přinesl také zásadní změny v oblasti určování a popírání otcovství, které mohou být v konkrétních souvislostech vnímány pozitivně, v jiných naopak vyvolávají otázky, jejichž odpovědi praxe prozatím postrádá. S touto problematikou se v posledních letech objevují i únosy dětí. Do nabídky jsme proto nově zařadili akreditovaný kurz na toto téma, kterým vás provede soudce Nejvyššího soudu a seznámí vás se související judikaturou u nás i v zahraničí.

Seminář je určen především pro sociální pracovníky, sociální kurátory, pracovníky OSPOD, neziskové organizace, ale i další zájemce o tuto problematiku.

 

Cíl semináře:

Absolvent získá přesné informace o podstatě a fungování hmotně právní úpravy v dané oblasti, včetně procesních souvislostí a postupů a zejména přesnou představu o rozhodovací činnosti zejména Nejvyššího soudu, který je povolán ke sjednocování rozhodovací činnosti nižších soudů prostřednictvím uveřejnění vybraných rozhodnutí a stanovisek ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Absolvent by měl být schopen získané dovednosti následně správně uplatnit v praxi a být schopen rozpoznat převládající směry v rozhodovací činnosti soudů v dané oblasti.

 

Obsah semináře:

  1. Úvod do tématu
  2. Právní úprava určení a popírání mateřství a otcovství
  3. Úvod do mezinárodního práva rodinného
  4. Mezinárodní únosy
  5. Kazuistiky
  6. Judikatura Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, Soudního dvora EU
  7. Diskuse, dotazy

 

Lektoři:JUDr. Lubomír Ptáček Ph.D. - Soudce Nejvyššího soudu ČR; Předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:13.9.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka