Spory o náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci

termínmístolektorcena
20.6. | 9:00PrahaMgr. Jakub Severa
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1830200056
Termín:od 20.6.2018 9:00 do 20.6.2018 15:00
Místo:Praha
Popis:

Cíl semináře:

 

Seznámit účastníky s právní úpravou odpovědnosti státu za výkon veřejné moci dle zák.č. 82/1998 Sb., s nejčastěji řešenými problémy a s navazující judikaturou Nejvyššího soudu ČR.

 

Obsah:

 

-Zakotvení odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci v normách vyšší právní síly

-Předpoklady vzniku odpovědnosti státu dle zák.č. 82/1998 Sb.

-Okruh oprávněných osob

-K pojmu nezákonného rozhodnutí

-Nesprávný úřední postup, definice, nejčastější příklady

-Specificky k nesprávnému úřednímu postupu spočívajícímu v porušení práva na rozhodnutí v přiměřené lhůtě

-Kauzální vztah mezi tvrzenou újmou a pochybením při výkonu veřejné moci

-Škoda způsobená výkonem veřejné moci, výkladové problémy, náklady řízení jako součást uplatňované škody

-Zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou výkonem veřejné moci, relevantní judikatury, příklady z praxe, mechanismus kalkulace výše relutární satisfakce u jednotlivých škodních událostí

-Promlčení nároku na náhradu škody

-Regresní náhrada a předpoklady pro její uplatnění

-Postup při mimosoudním projednání žádostí o náhradu škody dle zák.č. 82/1998 Sb., problematika zbytkové příslušnosti Ministerstva financí

-Specifika soudních sporů o náhradu škody dle zák.č. 82/1998 Sb.

-Desatero dobré správy Veřejného ochránce práv jako doporučení k postupu orgánů veřejné moci při projednávání žádostí o odškodnění

Lektoři:Mgr. Jakub Severa - Ministerstvo spravedlnosti, ředitel odboru odškodňování
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:13.6.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka