Rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost a styk rodičů s dítětem, a to zejména v rozhodovací praxi Ústavního soudu

termínmístolektorcena
12.4. | 9:00Praha - Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2JUDr. Tomáš Lichovník
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1830200050
Termín:od 12.4.2018 9:00 do 12.4.2018 13:00
Místo:Praha - Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2
Popis:

Cíl semináře:

 

Cílem semináře je seznámit účastníky zejména s rozhodovací praxí Ústavního soudu ve věcech péče o nezletilé. V soudních řízeních týkajících se nezletilých dětí zpravidla není dovolání přípustné a určité sjednocení soudní praxe tak (ne zcela správně ale zřejmě nezbytně) provádí Ústavní soud. Rozšíření střídavé výchovy, nabídka škol, stěhování rodičů apod. přináší nové otázky pro rozhodování soudů, které dříve nebyly řešeny či jen jednotlivě.

 

Obsah:

 

-         Rozhodování o významných záležitostech dítěte

-         Význam názoru dítěte

-         Varianty péče o dítě, nežijí-li rodiče spolu

-         Vyživovací povinnost k dítěti (a její hranice)

-         Styk rodičů a dětí – především právo dítěte

-         Náklady na styk rodičů a dětí

Lektoři:JUDr. Tomáš Lichovník - lektor je soudce Ústavního soudu ČR. Ve své praxi se věnuje především občanskoprávní problematice včetně rodinné. Působí též jako lektor pro Justiční akademii a pracovníky OSPOD či dětských domovů.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků

9:00 – 11:00 přednáška

11:00 – 11:15 přestávka

11:15 – 13:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:5.4.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka