Společná a střídavá péče a vyživovací povinnost

termínmístolektorcena
26.4. | 9:00Praha - bude upřesněno po uzávěrce přihlášek (vždy se snažíme zajistit prostory v centru Prahy nebo dobře dostupné MHD)JUDr. Hana Nová
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-135/2018, Název akreditace: Společná a střídavá péče a vyživovací povinnost
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200170
Termín:od 26.4.2018 9:00 do 26.4.2018 15:00
Místo:Praha - bude upřesněno po uzávěrce přihlášek (vždy se snažíme zajistit prostory v centru Prahy nebo dobře dostupné MHD)
Popis:

Rodičovskou odpovědnost definuje zákon o rodině jako „soubor povinností a práv vůči dětem“.

Společná péče je možná, pokud jsou rodiče schopni a ochotni se dohodnout. Jedná se o stejnou podobu péče, kterou měli rodiče mezi sebou zavedenou, než nastala potřeba soudní úpravy.

Střídavá péče znamená, že se dítě v určitých časových intervalech střídá v domácnostech jednotlivých rodičů. Na střídavé či společné péči se mohou rodiče dohodnout, je lépe, když tuto dohodu též schválí soud.

Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem je nejčastěji projednávaným druhem vyživovací povinnosti.

 

Toto jsou jen střípky z témat, které Vám představíme v rámci odborného akreditovaného vzdělávacího kurzu a tím Vám nabízíme možnost získat ucelenou představu a podrobnější informace k těmto tématům s lektorkou, která se jim věnuje dlouhodobě na odborné úrovni. Seminář je určen především pro sociální pracovníky, sociální kurátory, pracovníky OSPOD, neziskové organizace, ale i další zájemce o tuto problematiku.

 

Přijďte se seznámit s příklady z praxe a s aktuální soudní judikaturou z této oblasti.  

 

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky semináře s netradičními modely uspořádání rodinných vztahů při řešení rozpadu rodiny a důsledky těchto rozhodnutí v právních i faktických situacích – se zaměřením na judikaturu zejména Ústavního soudu. Dále prohloubit jejich znalosti v oblasti vyživovací povinnosti rodičů vůči nezletilým i zletilým dětem, a to nejen ve vztahu k společné nebo střídavé péči, ale z hlediska obecných principů a též judikatury.

 

Obsah semináře:

1. část SPOLEČNÁ A STŘÍDAVÁ PÉČE

-       rodičovská odpovědnost

-       uspořádání vztahů rodičů k dětem při odděleném soužití rodičů

-       styk rodičů s dětmi v návaznosti na společnou nebo střídavou péči

 2. část VYŽIVOVACÍ POVINNOST

-       vyživovací povinnost rodičů k nezletilým i zletilým dětem

  • právní základ
  • důkazní prostředky
  • kritéria občanského zákoníku pro oprávněné i povinné

 

Během celé přednášky bude kladen důraz na judikaturu obecných soudů i Ústavního soudu.

Lektoři:JUDr. Hana Nová - soudkyně obvodního soudu pro Prahu 8. Lektorka je uznávanou odbornicí na rodinné právo, podílela se na tvorbě Zákona o rodině, autorka a spoluautorka komentářů k legislativě, je iniciátorkou a propagátorkou zavedení tabulek výživného v ČR. Má mnoho zkušeností s přednášením pro UK, ministerstva, různé spolky aj.; členka sboru lektorů Justiční akademie.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:19.4.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka