Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jím zřízené v roce 2018

termínmístolektorcena
4.4. | 9:00Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1Ing. Hana Juráňová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-260/2017, název akreditace Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jim zřízené
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200148
Termín:od 4.4.2018 9:00 do 4.4.2018 15:00
Místo:Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Platná legislativa v r. 2018

Ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.

-         zřizovací listiny, formy nabývaní majetku a daňové souvislosti

-         finanční  hospodaření p.o., hlavní a doplňková činnost, rozdělení HV

-         porušení rozpočtové kázně – pravomoci zřizovatele

-         právo nabýt dar nebo dědictví

Významné změny legislativy od r.2017, například zákon o rozpočtové kázni a související změny zákonů

Nové povinnosti zřizovatele, nové povinnosti p.o., výklady MFČR, Zprávy pro obce a kraje.

Aplikace ČÚS č. 708 – účetní odpisy majetku, doba odepisování u p.o., zbytková  hodnota a časové rozlišování investičních transferů, úloha zřizovatele

  1. a veřejné rejstříky, povinnost ukládat účetní závěrky, zápis p.o. do obchodního  rejstříku

Účtování o příspěvcích zřizovatele na provoz i na pořízení investic po novelách účetních předpisů v r. 2016 zejména ČÚS 703,704 a 709 -  metodika MFČR

Účtování ostatních transferů získaných p.o. na pořízení dlouhodobého majetku dle novely ČÚS č. 703

Účtování na fondech, odvody z fondu investic zřizovateli, účtování o použití peněžních prostředků fondu investic na provozní účely  dle  zdroje fondu. Odpovědi MFČR

Úloha zřizovatele u tvorby i čerpání fondu investic příspěvkovou organizací.

Rezervní fond a jeho použití, ostatní fondy

 

Lektoři:Ing. Hana Juráňová - Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:28.3.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka