Účetní a daňové aktuality pro rok 2018

termínmístolektorcena
14.3. | 9:00PrahaIng. Hana Juráňová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-67/2017, název akreditace Účetní a daňové aktuality
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200147
Termín:od 14.3.2018 9:00 do 14.3.2018 15:00
Místo:Praha
Popis:

Rekapitulace změn předpisů v průběhu r. 2017 platné pro r. 2018, jejich výklady a stanoviska MFČR  - zákon o daních z příjmů., zákon o DPH, změny ve zdaňování přijatých záloh – Stanovisko GFŘ, povinnost úprav nároku na odpočty například u zjištěných mank, nároky na zdokumentování ostatních  důvodů vyřazení majetku – stanovisko MFČR, nově důsledky nezveřejnění smluv v registru a nová metodika MVČR, časté chyby v aplikaci zákona 250/2000 Sb. v oblasti dotačních programů a Zprávy MFČR – judikatura vztahující  se ke zjištěnému porušení rozpočtové  kázně. Zákon o rozpočtové  odpovědnosti a související  změny zákonů – příprava schvalování rozpočtů a střednědobých výhledů pro p.o., termíny, povinnost zveřejňování, jaké podklady. Často kladené dotazy a odpovědi MFČR v r. 2017

 

Změny pro r. 2018 – prováděcí vyhláška 410/2009 Sb. zejména účtování muzejních sbírek inventarizační vyhláška č. 270/2010 Sb. -  změny v inventarizaci vlastních zdrojů, 218/2000 Sb. zejména významné změny týkající se dotací, technická  vyhláška 383/2009 Sb. a konsolidační vyhláška č. 312/2014 Sb. – změny v konečných termínech pro sestavení výkazů za stát a změny ve vzájemném odsouhlasení pohledávek  a závazků.

Zákon o  ochraně osobních dat – v květnu 2018.

Změna zákona o obcích v oblasti odměňování.

Ostatní změny legislativy dle aktuálního stavu ke dni pořádání semináře.

Lektoři:Ing. Hana Juráňová - Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:7.3.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka