Hospodaření s vodními zdroji ČR

termínmístolektorcena
7.8. | 9:00Praha - bude upřesněno po uzávěrce přihlášek (vždy se snažíme zajistit prostory v centru Prahy nebo dobře dostupné MHD)RNDr. Pavel Punčochář CSc.
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-553/2016, název akreditace: Hospodaření s vodou - sucho a povodně
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200166
Termín:od 7.8.2018 9:00 do 7.8.2018 15:00
Místo:Praha - bude upřesněno po uzávěrce přihlášek (vždy se snažíme zajistit prostory v centru Prahy nebo dobře dostupné MHD)
Popis:

Jako obyvatelé ČR spotřebováváme velké množství vody, která se spotřebovává na výrobu elektřiny, pěstování zemědělských plodin i na tovární výrobu předmětů, které denně využíváme. Dle evropské legislativy z oblasti vodního hospodářství se jednotlivá povodí „musí spravovat koordinovaně“. Tzn. měli by šetrně hospodařit s vodními zdroji a pečlivě sledovat její kvalitu. Členské státy evropské unie musí dle této legislativy stav vod kontrolovat a v případě jejich znečištění musí vypracovat plán na její čištění. Se zrychlenou změnou klimatických podmínek v Evropě se budou velmi pravděpodobně mnohem častěji vyskytovat období povodní a období sucha. Tyto změny budeme muset respektovat a přizpůsobit se jim, což bude vyžadovat z naší strany ekologickou zodpovědnost a zdokonalení našeho vodohospodářství. Do naší nabídky kurzů proto NOVĚ zařazujeme kurz, který se této problematice věnuje podrobněji a představí Vám mnoho zajímavých aspektů z této oblasti.

 

Cíl semináře: 

Cílem semináře je seznámit účastníky se stavem omezených vodních zdrojů České republiky, jejich správou, využíváním a s opatřeními k zajištění jejich dostatku, kvality a udržitelnost i za situace nepříznivých následků změny klimatu.

 

Obsah: 

  1. Vodní hospodářství v ČR, vývoj, význam pro udržitelnost našich omezených vodních zdrojů, srovnání evropských zemí.
  2. Charakteristika a rozložení našich vodních zdrojů (množství, jakost), jejich správa a ekonomika vodního hospodářství.
  3. Využívání vodních zdrojů – vodohospodářské služby pro obyvatele (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod).
  4. Vodohospodářská legislativa v ČR a předpisy EU, hlavní cíle a jejich dosažení naplňováním legislativních požadavků.
  5. Rámcová směrnice vodní politiky a Směrnice pro zvládání povodňových rizik
  6. Vodohospodářské plánování, integrovaný management vodních zdrojů v povodích.
  7. Změna klimatu, scénáře vývoje a očekávané negativní dopady na vodní zdroje v ČR, v Evropě, ve světě.
  8. Opatření k omezení hydrologických extrémů, koncepce a dotační podpory (finanční zdroje) k realizaci opatření.
  9. Mezinárodní spolupráce - Komise pro hraniční vody, Mezinárodní komise pro ochranu Labe, Odru, Dunaj (činnosti a hlavní cíle).

 

Seminář je určen pro zaměstnance povodí, vodáren, vodohospodářských společností, úředníky na odborech vodního hospodářství, ale i další zájemce o tuto problematiku.

 

Lektoři:RNDr. Pavel Punčochář CSc. - lektor působil v Hydrobiologické laboratoři ČSAV a ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G.Masaryka. Pracoval jako ředitel vodního hospodářství a náměstek na Ministerstvu zemědělství, prezident mezinárodních komisí pro ochranu Labe a Odry. Publikoval přes 350 odborných prací v ČR i zahraničí, nyní přednáší na Fakultě rybářství a ochrany vod JČU a na ČZU.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:31.7.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka