Sucho a nedostatek vody - hrozba pro ČR

termínmístolektorcena
9.5. | 9:00Praha - bude upřesněno po uzávěrce přihlášekRNDr. Pavel Punčochář CSc.
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-553/2016, název akreditace: Hospodaření s vodou - sucho a povodně
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200167
Termín:od 9.5.2018 9:00 do 9.5.2018 15:00
Místo:Praha - bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

„V posledních dvaceti letech se vyskytlo na území České republiky devět významných až extrémních povodní (povodňové škody představovaly cca 190mld. Kč), zatímco výrazné sucho se objevilo v podstatě třikrát“ uvádí publikace Ministerstva zemědělství z roku 2015. Od té doby se však sucho na našem území objevilo ještě několikrát. Je pro nás tedy hrozbou?

S povodněmi které ničí, se Česká republika bohužel již setkala, problematika sucha nás historicky potrápila v mnohem menší frekvenci. Značná část obyvatelstva využívá vodu z veřejných vodovodů, na kterých delší období sucha není znát, avšak studny a individuální lokální zdroje podzemní vody například v malých obcích jsou na tom při obdobích sucha mnohem hůře. V rámci tohoto tématu jsme pro Vás připravili kurz s uznávaným odborníkem z oblasti vodohospodářství, který Vám tuto problematiku odborně přiblíží.

 

Cíl semináře: 

Cílem semináře je ukázat hrozby výskytu sucha a ohrožení dostatečnosti vodních zdrojů ČR, vyplývající ze scénářů dopadů změny klimatu na naše území a představit účinná opatření, kterými se následky sucha omezí a zvýší zabezpečenost udržitelných vodních zdrojů pro zásobování obyvatel a národního hospodářství.

 

Obsah: 

  1. Scénáře změny klimatu a jejich vliv na stav vodních zdrojů a hospodaření s vodou v ČR (analýza situace v povodích a regionech)
  2. Klimatické, zemědělské, hydrologické a socioekonomické sucho – rozdíly, účinky
  3. Opatření k omezení následků sucha a nedostatku vody – koncepce v ČR a realizace opatření
  4. Přírodě blízká nebo technická („vodohospodářská“) opatření k ochraně před suchem – řešení zdánlivých rozporů
  5. Využívání vodních zdrojů v ČR a v Evropě, principy šetření spotřeby vody, recyklování odebrané vody (oběhové hospodářství – „cirkulární ekonomie“)
  6. Vnímání hydrologických extrémů obyvatelstvem ČR a Evropa a důsledky pro uskutečňování efektivních opatření k omezení jejich dopadů.
  7. Vodohospodářské plánování – vývoj v ČR („státní“, „Směrný“ vodohospodářský plán) a současnost plánů pro dosažení „dobrého stavu vod“ a jejich mezinárodní charakter

Seminář je určen pro zaměstnance povodí, vodáren, vodohospodářských společností, krizové referenty na obcích, hasiče, úředníky na odborech vodního hospodářství, ale i další zájemce o tuto problematiku.

Lektoři:RNDr. Pavel Punčochář CSc. - lektor působil v Hydrobiologické laboratoři ČSAV a ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G.Masaryka. Pracoval jako ředitel vodního hospodářství a náměstek na Ministerstvu zemědělství, prezident mezinárodních komisí pro ochranu Labe a Odry. Publikoval přes 350 odborných prací v ČR i zahraničí, nyní přednáší na Fakultě rybářství a ochrany vod JČU a na ČZU.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:2.5.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka