Pokladna v roce 2018

termínmístolektorcena
28.2. | 9:00Praha - bude upřesněno po uzávěrce přihlášek (vždy se snažíme zajistit prostory v centru Prahy nebo dobře dostupné MHD)Ing. Hana Juráňová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-44/2017, název akreditace Pokladna
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200146
Termín:od 28.2.2018 9:00 do 28.2.2018 15:00
Místo:Praha - bude upřesněno po uzávěrce přihlášek (vždy se snažíme zajistit prostory v centru Prahy nebo dobře dostupné MHD)
Popis:

Cíl semináře:

Seznámit účastníky semináře s problematikou manipulace s finančními prostředky v hotovosti a s ceninami, upozornit je na předpisy platné pro hmotnou odpovědnost zaměstnanců, na správné nastavení vnitřního kontrolního systému tj. zajištění správné formy pokladních dokladů, oprávnění k jejich verifikaci atd.

Cílem semináře je upozornit i na předpisy týkající se vyúčtování náhrad cestovních nákladů zaměstnanců při tuzemských i zahraničních služebních cestách

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

Vymezení pojmů: pokladna, druhy pokladních dokladů, jejich číslování, okamžik vystavení dokladů, povinné náležitosti pokladních dokladů, vazba na oběh účetních dokladů, vazba na směrnice určující hmotnou zodpovědnost, oprávnění podepisovat doklady, podpisové vzory, formální a věcná kontrola pokladních dokladů, oprava pokladních dokladů.

Ceniny: šeky, známky, kolky, stravenky, šeky jako platební prostředky. Inventarizace, limity hotovosti, bezpečnostní předpisy, dohoda o hmotné odpovědnosti.

Chybějící hotovost a ceniny – právní řešení, účtování.

Valutové pokladny, pokladna a cizí měny – zásady účtování, účtování záloh na zahraniční služební cesty, vyúčtování služebních cest, použití směnných kurzů cizích měn, účtování kurzových rozdílů.

Pokladní doklady z hlediska zákona o DPH a z hlediska zákona o účetnictví, omezení výše plateb v hotovosti, způsob vystavování pokladních dokladů a nezbytné náležitosti dokladů, běžné a zjednodušení daňové doklady, údaje pro potřeby účetní jednotky. 

Inventarizace pokladny, zjištěné rozdíly, odpovědnost za škodu, falešné bankovky, nejčastější chyby zjišťované při vedení pokladen.

Pokladní kniha - ruční vedení pokladního deníku, vedení na PC, obraty, zůstatky, protokolární předávání.

Účtování pokladních dokladů – příjmových, výdajových, cestovních příkazů.

Vazba pokladny na účetnictví, mzdovou agendu, kumulace funkcí.

Náležitosti dokladů podle dalších předpisů: zákona o ochraně spotřebitele, živnostenského zákona, NOZ.

Obsah směrnice pro činnost pokladny: organizační struktura účetní jednotky, druhy pokladních dokladů, oběh účetních dokladů, podpisové vzory. 

Diskuse, dotazy.

 

 

 

Lektoři:Ing. Hana Juráňová - Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:21.2.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka