Novela zákona o střelných zbraních a střelivu

termínmístolektorcena
2.8. | 9:00Praha - Emauzské opatství, Vyšehradská 320/49,128 00 Praha 2Mgr. Milena Bačkovská
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-147/2014, název akreditace Zákon o střelných zbraních a střelivu
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200156
Termín:od 2.8.2018 9:00 do 2.8.2018 15:00
Místo:Praha - Emauzské opatství, Vyšehradská 320/49,128 00 Praha 2
Popis:

Cíl semináře:

Seminář je zaměřen na seznámení se s právní úpravou držení zbraní, právy a povinnostmi držitelů zbraní. Probrána bude i připravovaná novela zákona o zbraních a její dopady. Zvláštní důraz je kladen na přestupky v oblasti zbraní, které jsou probírány prostřednictvím praktických příkladů.

 

Obsah:

Právní předpisy upravující oblast civilních zbraní.

Struktura zákona o zbraních, základní pojmy a orientace v normě.

Jednotlivé kategorie zbraní – možnosti jejich držení.

Skupiny zbrojních průkazů – rozsah oprávnění jejich držitelů.

Práva a povinnosti držitelů zbraní.

Zabezpečení zbraní.

Zbraně a základní životní situace – úmrtí, dědění zbraně, nálezy zbraní, svěření zbraně, cestování se zbraní.

Přestupky podle zákona o zbraních – modelové případy, způsoby jejich řešení, právní kvalifikace, postup správních orgánů.

Lektoři:Mgr. Milena Bačkovská - odbornice VS, která působí v ústředních orgánech státní správy
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:26.7.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka