Daňově uznatelné náklady – jak obstát před kontrolou z finančního úřadu

termínmístolektorcena
14.8. | 9:00Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1JUDr. Zdenka Volkánová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-108/2018
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200138
Termín:od 14.8.2018 9:00 do 14.8.2018 15:00
Místo:Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Cíl semináře:

Problematice daňových nákladů je třeba věnovat patřičnou pozornost, zejména z důvodu správného stanovení základu daně a následně i správného určení daňové povinnosti účetní jednotky. Za nesprávně stanovenou výši daňové povinnosti hrozí nemalé sankce od finančního úřadu. Předejděte případným komplikacím a přijďte na náš seminář, jehož cílem je: Zorientovat se v daňově uznatelných / neuznatelných nákladech, umět posoudit, které daňové výdaje (náklady) se zahrnují do základu daně, na praktických příkladech zkusit jejich účtování, seznámit se s nejčastějšími chybami a jak se jich vyvarovat.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

  • Příspěvky na různé typy pojištění, problematika pohledávek, odpis pohledávek, nedaňové finanční náklady, reprezentace, dary, reklama, náklady na odstranění následků živelních pohrom, paušální výdaje na dopravu motorovým vozidlem, parkovné a další
  • Poučte se z kontrol finančních úřadů – zacíleno na oblastdaně z příjmů a DPH
  • Daňově rizikové oblasti nákladů (opravy, provize, majetek, poradenství, reklama a úroky)
  • Analýza nejčastějších chyb daňových subjektů
  • Praktické tipy, jak předcházet chybám
  • Shromažďování důkazů pro potřeby kontroly ze strany FÚ
  • Aktuální dění v legislativě
Lektoři:JUDr. Zdenka Volkánová - vysokoškolský pedagog na fakultně podnikatelské, VUT Brno, Vysoké škole ekonomie a managementu, Praha a ESMA o.p.s., specializuje se na kontroly, manažerského a finančního účetnictví, mezinárodní účetní systém IFRS, US, GAAP
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:7.8.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka