Povinnosti řádného hospodáře, aneb standardy péče ve veřejné správě

termínmístolektorcena
7.6. | 9:00Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1JUDr. Filip Cileček
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-629/2017, název akreditace Standardy péče ve veřejné správě
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200096
Termín:od 7.6.2018 9:00 do 7.6.2018 15:00
Místo:Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Víte, že uzavření nevýhodné smlouvy na úkor majetku města či kraje může být porušením péče řádného hospodáře?

Víte, že porušením péče řádného hospodáře mohou být i hromadně vyplacené odměny zaměstnancům či jejich neadekvátní výše?

Víte, že přiznávání odstupného zaměstnancům ve veřejné správě nad rámec zákona může být též porušením péče řádného hospodáře?

Víte, že vybavení kanceláře nepřiměřeně drahým nábytkem může být též porušením péče řádného hospodáře?

Víte, že člen „voleného“ orgánu odpovídá za úsilí, nikoli za výsledek?

Víte, že jedná-li člen „voleného“ orgánu s péčí řádného hospodáře, není povinen hradit škodu?

Víte, že se péče řádného hospodáře posuzuje z pohledu ex ante?

Víte, že loajálně nejedná člen „voleného“ orgánu, který upřednostňuje vlastní zájmy před zájmy právnické osoby?

Víte, že porušení povinnosti jednat s nezbytnou loajalitou nezpůsobuje neplatnost?

Víte, že prvkem péče řádného hospodáře je i povinnost rozeznat, že péče řádného hospodáře není „člen“ voleného orgánu schopen?

Víte, že člen „voleného“ orgánu nemusí být vybaven všemi odbornými znalostmi, které souvisejí s výkonem jeho funkce?

Víte, že má-li člen „voleného“ orgánu určité odborné znalosti, musí je využít?

Víte, že péče řádného hospodáře zahrnuje také požadavek, aby člen „voleného“ orgánu vyhledal odbornou pomoc, je-li to potřeba?

Víte, že povinnost odmítne-li člen „voleného“ orgánu uznat zjevně důvodnou pohledávku a vystaví-li tak právnickou osobu soudnímu sporu, poruší povinnost jednat s péčí řádného hospodáře?

Víte, že „penále“ spojené s prodlením dohodnutého plnění mohou představovat škodu způsobenou právnické osobě porušením péče řádného hospodáře?

Víte, že i když se musí dluhy zásadně platit, existují výjimky?

Víte, že liknavým přístupem k výkonu funkce člena „voleného“ orgánu se odpovědnosti nelze zprostit?

 

Lektoři:JUDr. Filip Cileček - předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech obchodního rejstříku, ve věcech zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry, o otázkách týkajících se obchodních korporací a kapitálového trhu a o otázkách vyplývajících z právních poměrů, které souvisejí se zakládáním obchodních korporací. Dále pak řeší spory mezi obchodními korporacemi, jejich společníky nebo členy, jakož i mezi společníky nebo členy navzájem, vyplývají-li z účasti na obchodní korporaci,spory mezi obchodními korporacemi, jejich společníky nebo členy a členy jejich orgánů nebo likvidátory, jde-li o vztahy týkající se výkonu funkce členů orgánů nebo likvidace, spory ve věcech přeměn obchodních společností a družstev.Rozhoduje v dalších věcech, v nichž převažuje výklad zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:1.6.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka