Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) ve světle novely stavebního zákona - PŘESUN Z 19.4.

termínmístolektorcena
5.6. | 9:00Praha - místo bude upřesněnoJUDr. Libor Dvořák PhD.
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-183/2016, název akreditace: Zákon č. 100/2001 o posuzování vlivů na ŽP
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200116
Termín:od 5.6.2018 9:00 do 5.6.2018 13:00
Místo:Praha - místo bude upřesněno
Popis:

Většina záměrů spadajících do režimu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je současně stavbami, proto jsou z hlediska jejich povolování důležitá i ustanovení stavebního zákona, zejména úprava územního a stavební řízení. V kurzu budou účastníci podrobně seznámeni s aktuálními zásadními změnami v oblasti EIA, tj. s novelou stavebního zákona účinnou od 1. 1. 2018, která zavádí 2 zcela nové typy řízení; (územní řízení s posouzením vlivu na životní prostředí a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí) a další platnou legislativou v této oblasti.

 

Cíl:

 

Cílem semináře je podrobně vyložit právní úpravu EIA se zaměřením na vzájemné vazby mezi zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a dalšími předpisy, zejména stavebním zákonem.

 

Obsah:

  1. účel a smysl EIA, vztah k ostatním nástrojům ochrany životního prostředí, charakteristika mezinárodní úpravy a legislativy EU (EIA směrnice) včetně aktuálních trendů
  2. podrobný výklad základních institutů EIA se zaměřením na poslední významné změny legislativy

-          předmět EIA – obligatorní a fakultativní posuzování

-          základní pojmy – navazující řízení, dotčená veřejnost apod.

-          zjišťovací řízení, právní forma závěru zjišťovacího řízení a jeho soudní přezkoumatelnost

-          stanovisko EIA – obsah, platnost, ověřování změn záměru (verifikace)

-          pravidla pro postup v tzv. navazujícím řízení – zveřejňování informací, možnost vstupu tzv. dotčené veřejnosti do řízení apod.

-          soudní přezkum

 

  1. podrobná charakteristika posledních významných změn legislativy

-          tzv. transpoziční novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 326/2017 Sb. účinný od 1. 11. 2017) -    transpozice revidované EIA směrnice (2014/52/EU), úprava u tzv. podlimitních záměrů, změny u platnosti stanoviska EIA, nové znění přílohy č. 1 apod.

novela stavebního zákona, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dalších předpisů (zákon č. 225/2017 Sb. účinný od 1. 1. 2018) -           procesní pravidla tzv. spojená řízení (územní řízení s EIA a společné územní a stavební řízení s EIA

Lektoři:JUDr. Libor Dvořák PhD. - odborník VS, který působí v ústředních orgánech státní správy
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 10:45 přestávka
10:45 – 12:00 přednáška
12:00 – 12:15 přestávka
12:15 – 13:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:29.5.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka