Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITOVÁNO MPSV

termínmístolektorcena
24.5. | 9:00Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1JUDr. Renáta Šínová Ph.D.
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:A2017/0744-SP/PC
Akreditace: MPSV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200110
Termín:od 24.5.2018 9:00 do 24.5.2018 15:00
Místo:Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Kurz je zaměřen na procesní souvislosti řešení rodinně-právních problémů. Důraz je kladen především na právní úpravu řízení ve věcech rodinně-právních obsaženou v zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zejména pak na řízení ve věcech péče o nezletilé a tzv. řízení paternitní. V rámci akreditovaného vzdělávacího kurzu Vám nabízíme možnost získat ucelenou představu a podrobnější informace k této problematice s lektorkou, která se této problematice věnuje dlouhodobě na odborné úrovni. Seminář je určen především pro sociální pracovníky, sociální kurátory, pracovníky OSPOD, neziskové organizace, ale i další zájemce o tuto problematiku.

 

Cíl semináře:

V rámci kurzu jsou posluchači seznámeni jak s obsahem právních norem, tak s aktuálními problémy, které v současné praxi vznikají při jejich aplikaci. Na tyto problémy je jim současně nabídnuto řešení, které lze nalézt v soudní judikatuře i praxi.

 

Obsah semináře:

-       Procesní zvláštnosti rodinně-právních řízení, prameny právní úpravy

-       Předběžné opatření upravující poměry dítěte

-       Péče soudu o nezletilé (příslušnost, kolizní opatrovnictví, návrh na zahájení řízení, průběh řízení, jiný soudní rok, dokazování, rozhodnutí, opravné prostředky)

-       Řízení o určení a popření rodičovství

-       Výkon rozhodnutí o péči o nezletilé děti

 

 

Pro přihlášky přijaté od 28.3.2018 platí cena 2.990 Kč.

Lektoři:JUDr. Renáta Šínová Ph.D. - odborná asistentka právnické fakulty UP v Olomouci. Ve své vědecké i profesní praxi se dlouhodobě věnuje civilně procesnímu a rodinnému právu, působila v soudnictví, advokacii. Spoluautorka zákona o zvláštních řízeních soudních, hostující profesorka na univerzitě v Californii.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:17.5.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka