Platnost a neplatnost právního jednání

termínmístolektorcena
5.6. | 9:00Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1JUDr. Jiří Nykodým
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1830200045
Termín:od 5.6.2018 9:00 do 5.6.2018 15:00
Místo:Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Obsah:

 

 • co to je právní jednání – čím se liší od jednání v gramatickém významu tohoto slova
 • proč byl dříve používaný pojem „právní úkon“, nahrazen pojmem „právní jednání“
 • pojem „dobré mravy“
 • co to je podmíněnost právního jednání
 • význam času pro účinnost právního jednání
 • otázka vážnosti právního jednání
 • jaká jsou pravidla pro výklad obsahu právního jednání
 • jaké musí mít právní jednání formu, aby bylo platné
 • jaký je rozdíl mezi právním jednáním ve formě soukromé listiny a ve formě veřejné listiny a co to je veřejná listina a soukromá listina
 • může dojít k právnímu jednání vůči nepřítomné osobě
 • jaký vliv na platnost právního jednání má způsobilost účastníků k právnímu jednání
 • co působí neplatnost právního jednání
 • kdy omyl má za následek neplatnost právního jednání
 • jaké důsledky má neplatnost právního jednání
 • co to je relativní neúčinnost právního jednání
 • je právem dovolat se relativní neúčinnosti, nebo jde o povinnost
 • jsou stanoveny nějaké lhůty pro dovolání se relativní neplatnosti
 • může se dovolat relativní neúčinnosti dlužník, nebo jen věřitel
 • kdo konkrétně se může dovolat relativní neúčinnosti právního jednání a vůči komu
 • jak jsou chráněna práva třetích osob při uplatnění relativní neúčinnosti (§595)
 • kdy přichází do úvahy odpovědnost za škodu, která vznikla věřiteli relativně neúčinným jednáním
 • jak jsou chráněna práva třetích osob, je-li předmětem relativně neúčinného právního jednání nemovitost zapisovaná do veřejného seznamu

 

Lektoři:JUDr. Jiří Nykodým - bývalý soudce Ústavního soudu, je jedním ze spoluautorů Komentáře k občanskému zákoníku a Právnického slovníku nakladatelství Linde
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:29.5.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka