Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS

termínmístolektorcena
23.7. | 9:00Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1JUDr. Petr Mikeš Ph.D.
3990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-300/2015, název akreditace Veřejné zakázky - aktuality a praxe
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200092
Termín:od 23.7.2018 9:00 do 23.7.2018 15:00
Místo:Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Cílem semináře je seznámit účastníky s rozhodovací praxí Nejvyššího správního soudu v oblasti veřejných zakázek.

V rámci semináře budou rozebrána rozhodnutí Nejvyššího správního soudu zejména z let 2014 až 2017 týkající se výkladu zákona o veřejných zakázkách (ZVZ), a zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). U rozhodnutí týkajících se ZVZ bude upozorněno na jejich vliv na nový ZZVZ. Seminář je strukturován podle jednotlivých ustanovení ZZVZ.

Lektoři:JUDr. Petr Mikeš Ph.D. - je soudcem Nejvyššího správního soudu. Do konce roku 2013 byl společníkem advokátní kanceláře PPS advokáti s.r.o., kde se ve své advokátní praxi zaměřoval na právo veřejných zakázek, včetně zadávání zakázek podle dotačních pravidel a na porušení rozpočtové kázně v souvislosti s dotacemi. V současné době se těmto tématům věnuje ve své rozhodovací a přednáškové praxi.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:16.7.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3990 CZK bez DPHšipka