Trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku a problematika tím související

termínmístolektorcena
10.5. | 9:30Emauzské opatství - 2. patro, Vyšehradská 320/49,128 00 Praha 2JUDr. Bc. Jiří Říha Ph.D.
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1830200043
Termín:od 10.5.2018 9:30 do 10.5.2018 13:30
Místo:Emauzské opatství - 2. patro, Vyšehradská 320/49,128 00 Praha 2
Popis:

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

  • Trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 trestního zákoníku (úmyslný)
  • Trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle § 221 trestního zákoníku
  • Související trestné činy (zejm. zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 tr. zákoníku a maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 tr. zákoníku)
  • Péče řádného hospodáře a vyvození trestněprávní odpovědnosti při jejím nedodržení
Lektoři:JUDr. Bc. Jiří Říha Ph.D. - Lektor je soudcem Nejvyššího soudu ČR.
Program:

9:00-9:30 prezence účastníků

9:30 – 11:00 přednáška

11:00 – 11:30 přestávka

11:30 – 13:30 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:3.5.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka