Zákon o kontrole

termínmístolektorcena
8.3. | 9:00Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1Ing. Marie Kostruhová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-529/2015, akreditováno pod názvem Kontrolní řád
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200080
Termín:od 8.3.2018 9:00 do 8.3.2018 13:30
Místo:Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Cíl semináře:

 

Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou procesu kontroly podle nového kontrolního řádu, který se stává obecným kodexem pro kontrolu, která je součástí moci výkonné. Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají kontrolními činnostmi. 

 

Obsah:

 

 • Působnost kontrolního řádu
 • Základní subjekty kontroly
 • Kontrola a její předmět
 • Úkony předcházející kontrole
 • Pověření ke kontrole
 • Průběh kontroly
  • zahájení
  • práva a povinnosti kontrolujícího
  • práva a povinnosti kontrolované osoby
  • další osoby účastné na kontrole (přizvané osoby, povinné osoby)
  • odebírání vzorků
  • protokol o kontrole
  • námitky a jejich vyřizování
  • sankce za nerespektování procesních povinností při kontrole (přestupky a správní delikty)
  • ukončení kontroly
 • Speciální úprava zvláštních institutů
  • kontrola výkonu státní správy
  • povinnost mlčenlivosti
  • oprava neprávností a došetření věci
  • nahlížení do spisu
  • náklady kontroly
  • převzetí kontroly nadřízeným orgánem
  • spolupráce kontrolních orgánů
  • zveřejňování informací o kontrolách
  • plánování kontrol
  • vztah ke správnímu řádu
  • Vzory úkonů, rozhodnutí a oznámení související s aplikací kontrolního řádu
Lektoři:Ing. Marie Kostruhová - odbornice VS, která působí v ústředních orgánech státní správy
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků

9:00 – 10:30 přednáška

10:30 – 11:00 přestávka

11:00 – 12:30 přednáška

12:30 – 12:45 přestávka

12:45 – 13:30 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:1.3.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka