Možnosti obrany žadatele a příjemce o dotaci

termínmístolektorcena
9.4. | 9:00Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1JUDr. Petr Mikeš Ph.D.
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1830200030
Termín:od 9.4.2018 9:00 do 9.4.2018 15:00
Místo:Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou, ale zejména rozhodovací praxí soudů v oblasti ochrany žadatelů o dotace a příjemců dotací

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

  • bude popsána právní úprava, ale zejména rozhodovací praxe soudů, která právní úpravu v této oblasti zcela zásadním způsobem dotváří
  • jakým způsobem se může bránit neúspěšný žadatel o dotaci
  • jaké jsou požadavky na přísnost, srozumitelnost a předvídatelnost dotačních pravidel
  • za jakých podmínek lze výplatu dotace pozastavit

jak se lze bránit proti nevyplacení dotace či její části a proti rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně

Lektoři:JUDr. Petr Mikeš Ph.D. - je soudcem Nejvyššího správního soudu. Do konce roku 2013 byl společníkem advokátní kanceláře PPS advokáti s.r.o., kde se ve své advokátní praxi zaměřoval na právo veřejných zakázek, včetně zadávání zakázek podle dotačních pravidel a na porušení rozpočtové kázně v souvislosti s dotacemi. V současné době se těmto tématům věnuje ve své rozhodovací a přednáškové praxi.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:9.4.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka