Trestní odpovědnost právnických osob

termínmístolektorcena
16.4. | 9:30Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
JUDr. Ladislav Smejkal
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1830200031
Termín:od 16.4.2018 9:30 do 16.4.2018 13:30
Místo:Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Cílem semináře je postihnout podstatné otázky právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob, existující soudní rozhodovací praxi a praktické zkušenosti s aplikací právní úpravy. Snaha je praktickým způsobem přiblížit danou právní problematiku na příkladech a běžných situací.  

1.      Podstatné informace k právní úpravě zákona o trestní odpovědnosti právnických osob č. 418/2011 Sb. včetně základních principů, trestů a zásadních skutkových podstat s relevancí pro ČD, časové aspekty právního předpisu a praktické případy

2.      Informace k zásadní novele zákona č. 183/2016 Sb. účinné od 1. 12. 2016, podstatné novinky této zásadní právní úpravy

3.      Statistika aplikace trestní odpovědnosti právnických osob (české soudy), významná soudní rozhodnutí a soudní případy

4.      Zkušenosti z praxe, aplikace trestní odpovědnosti v praxi

5.      Dopady právní úpravy na ČD a související rizika, relevantní trestné činy, BOZP, korupce, veřejné zakázky, ekologie ad.

6.      Možnost vyhnout se trestní odpovědnosti (tzv. vyvinění) – role trestního compliance

7.      Aplikace compliance management systému v praxi, vliv soudní praxe

Lektoři:Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. - Místopředseda Ústavního soudu ČR.
JUDr. Ladislav Smejkal - Advokát
Program:

9:00 - 9:30 prezence účastníků

9:30 – 11:00 přednáška

11:00 – 11:30 přestávka

11:30 – 13:30 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:9.4.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka