Trestní odpovědnost právnických osob

termínmístolektorcena
12.3. | 9:30Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
JUDr. Ladislav Smejkal
3590 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1830200036
Termín:od 12.3.2018 9:30 do 12.3.2018 13:30
Místo:Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Cílem semináře je postihnout podstatné otázky právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob, existující soudní rozhodovací praxi a praktické zkušenosti s aplikací právní úpravy. Snaha je praktickým způsobem přiblížit danou právní problematiku na příkladech a běžných situací.  

1.      Podstatné informace k právní úpravě zákona o trestní odpovědnosti právnických osob č. 418/2011 Sb. včetně základních principů, trestů a zásadních skutkových podstat s relevancí pro ČD, časové aspekty právního předpisu a praktické případy

2.      Informace k zásadní novele zákona č. 183/2016 Sb. účinné od 1. 12. 2016, podstatné novinky této zásadní právní úpravy

3.      Statistika aplikace trestní odpovědnosti právnických osob (české soudy), významná soudní rozhodnutí a soudní případy

4.      Zkušenosti z praxe, aplikace trestní odpovědnosti v praxi

5.      Dopady právní úpravy na ČD a související rizika, relevantní trestné činy, BOZP, korupce, veřejné zakázky, ekologie ad.

6.      Možnost vyhnout se trestní odpovědnosti (tzv. vyvinění) – role trestního compliance 7.      Aplikace compliance management systému v praxi, vliv soudní praxe

Lektoři:Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. - Lektor je soudcem Ústavního soudu ČR.
JUDr. Ladislav Smejkal - Advokát
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:5.3.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz