Pracovněprávní aktuality se soudcem NS

termínmístolektorcena
7.6. | 9:00Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1JUDr. Jiří Doležílek
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-87/2015, název akreditace Pracovní právo
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200082
Termín:od 7.6.2018 9:00 do 7.6.2018 15:00
Místo:Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Současná situace je – pokud jde o změny pracovněprávních předpisů – dosti nepřehledná, neboť několika novelami se měnila i pravidla v zákoně o inspekci práce a zákona o zaměstnanosti. Navíc, dlouhou dobu připravovaná a diskutovaná novela zákoníku práce nebyla přijata, a to i s ohledem na uplynutí funkčního období Poslanecké sněmovny, což někteří zaměstnavatelé stále nevědí. Účastníci budou seznámeni s přehledem všech změn a okamžikem, kdy takové změny začaly či začnou platit. 

 

Novinky v oblasti pracovnělékařských služeb:

 • podrobné seznámení s rozsáhlou novelou zákona o specifických zdravotních službách a prováděcími předpisy, které nabyly účinnosti 1. 1. 2017, v rámci této části tak budou vysvětleny změny, například pokud jde o nutnost mít uzavřenou smlouvou s poskytovatelem pracovnělékařských služeb (závodním lékařem dle dřívější terminologie),
 • možnost vysílat zaměstnance k prohlídkám u registrujícího poskytovatele (obvodního lékaře zaměstnanců), zrušení možnosti dohodnout se se zaměstnancem na neproplacení vstupní prohlídky, která je vyvážená odložením termínu prohlídky až před nástup do práce (nikoliv již uzavření pracovní smlouvy), 
 • představeny budou i další změny platící například pro zaměstnance pracující v noci, řidiče-referenty, zejména pokud jde o preventivní lékařské prohlídky,
 • novinky ohledně výpisů ze zdravotnické dokumentace a lékařských posudků, možnosti vzdát se opravného prostředku proti posudku apod.
 • otázky související s rozvázáním pracovního poměru se zaměstnancem, který je zdravotně nezpůsobilý k výkonu sjednané práce

 

Odměňování zaměstnanců:

 • princip stejné mzdy za stejnou práci – jaké má zaměstnavatel možnosti diferenciovat mzdu zaměstnanců?,
 • poskytování a možnost odebrání variabilních složek mzdy,
 • výhody a limity mzdových výměrů,
 • kompenzace práce přesčas – jaké možnosti má zaměstnavatel při poskytování příplatků a náhradního volna; možnost zahrnutí kompenzace ve mzdě,
 • má zaměstnanec povinnost mlčenlivosti ohledně výše mzdy?,
 • možnosti započtení na mzdu či provedení srážek ze mzdy,
 • praktické aspekty průměrného výdělku.

 

Mateřská a rodičovská dovolená a návraty z nich: Boom mateřských a rodičovských dovolených stále nekončí, což zaměstnavatelům přináší řadu problémů, zejména při návratech maminek do práce. Seminář se bude věnovat zejména těmto aspektům:

 • zástupy za zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené (doba určitá),
 • návraty z mateřské a rodičovské dovolené, zejména pokud jde o možné propouštění z organizačních důvodů,
 • zvýšená ochrana zaměstnankyň na mateřské a rodičovské dovolené, pokud jde o propouštění, vysílání na pracovní cesty, úpravu pracovní doby, práci přesčas apod.,
Lektoři:JUDr. Jiří Doležílek - Předseda senátu Nejvyššího soudu v Brně, kde se podílí na rozhodování pracovněprávní agendy, Od roku 1987 byl soudcem Okresního soudu v Ostravě, od roku 1992 soudcem, později předsedou senátu Krajského soudu v Ostravě, kde od roku 2002 vykonával funkci předsedy soudu
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:31.5.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka