Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování a elektronické právní jednání

termínmístolektorcena
24.5. | 9:00SČMVD - Václavské náměstí 21, PrahaDoc. JUDr. Radim Polčák Ph.D.
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-628/2017 Název akreditace: Elektronické dokumenty a elektronická identifikace
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200046
Termín:od 24.5.2018 9:00 do 24.5.2018 15:00
Místo:SČMVD - Václavské náměstí 21, Praha
Popis:

Problematika eIDAS, zejména elektronická identifikace a elektornická dokumentace právního jednání, zasahuje prakticky do všech oblastí naší právní praxe. Se změnami se tedy musí seznámit všichni, jejichž praxe zahrnuje zpracování elektronických dokumentů nebo právně relevantní elektronickou komunikaci včetně všech právnických profesí.

Obsah:

  • typické formy užití zákonné elektronické identifikace, autentizace a autorizace u soukromoprávních transakcí (e-shopy, platformy, sociální sítě apod.)
  • typické formy užití zákonné elektronické identifikace, autentizace a autorizace ve veřejné správě (podávání, veřejnoprávní portály, el. spisová služba, čipové osobní doklady aj.)
  • praktické změny v důsledku národní implementace eIDAS (zejm. zákon č. 297/2016 Sb. a zákon č. 250/2017 Sb.)
  • elektronická forma soukromoprávního jednání, elektronické podání a elektronická veřejná listina
  • přímý účinek zákazu diskriminace elektronických dokumentů dle eIDAS (vč. užití dokumentů s jednoduchými el. podpisy nebo naskenovanými vlastnoručními podpisy v soukromoprávní a veřejnoprávní praxi)
  • nové možnosti a rizika derivátů el. podpisu (zejm. el. pečeť a časové razítko)
  • užití nástrojů eIDAS k důvěryhodné archivaci el. dokumentů v soukromém a veřejném sektoru
  • doručování elektronických dokumentů – el. doporučené doručování, Datové schránky a dopady stanoviska Nejvyššího soudu
  • přeshraniční použití nástrojů elektronické identifikace, elektronických podpisů a jejich derivátů v soukromoprávní a veřejnoprávní praxi

 

Pro přihlášky přijaté od 28.3.2018 platí cena 2.990 Kč.

Lektoři:Doc. JUDr. Radim Polčák Ph.D. - Radim Polčák je vedoucím Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jako host pravidelně přednáší na právnických fakultách a justičních vzdělávacích institucích v Evropě a USA. Zabývá se převážně právní teorií, právem informačních a komunikačních technologií (ICT) a energetickým právem.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:17.5.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka