Zvláštní řízení soudní v působnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí

termínmístolektorcena
6.3. | 9:00Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1JUDr. Věra Novotná
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:2016/0059-PC/SP
Akreditace: MPSV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200072
Termín:od 6.3.2018 9:00 do 6.3.2018 15:00
Místo:Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Cíl semináře:

Cílem vzdělávacího programu „Úvod do problematiky zvláštního soudního řízení v působnosti orgánů sociálně – právní ochrany dětí“ je poskytnout pracovníkům a dalším zainteresovaným odborníkům, působícím v sociální oblasti, přehled o tom, jaká řízení zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, upravuje, jaký je jeho vztah k občanskému správnímu řádu, občanskému zákoníku a zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.

 

Obsah:

  • věcná a místní příslušnost, právo státního zastupitelství
  • předběžná opatření, specielní oprávnění orgánů sociálně-právní ochrany dětí 
  • způsoby zahájení řízení
  • druhy zvláštních řízení: 1. řízení o svéprávnosti, řízení ve věcech opatrovnictví člověka; 2. řízení ve věcech ochrany před zásahy do osobní svobody: řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb; 3. řízení o povolení uzavřít manželství; 4. řízení ve věcech ochrany proti domácímu násilí; 5. řízení o určení a popření rodičovství; 6. řízení ve věcech osvojení;       7. řízení ve věcech péče soudu o nezletilé

Dalším stěžejním modulem kurzu je předání praxí získaných poznatků, zkušeností a výsledků vzájemné spolupráce soudů a orgánů sociálně - právní ochrany dětí, která byla od uvedení zákona č. 292/2013 Sb. v platnost významně modifikována.

Lektoři:JUDr. Věra Novotná - Expertka a metodička pro výkon sociálně-právní ochrany dětí v ČR; pracovala 30 let na Ministerstvu práce a sociálních věcí, 18 let je předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:27.2.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka