Evidence obyvatel - povinnost ohlašovny

termínmístolektorcena
12.4. | 9:00Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1Bc. Karolína Kofroňová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-515/2016
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):184020077
Termín:od 12.4.2018 9:00 do 12.4.2018 15:00
Místo:Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Cíl semináře: 

Seminář je zaměřen na práci ohlašovny a její povinnosti při výkonu agendy evidence obyvatel a trvalého pobytu

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

  • Informační systém evidence obyvatel – zapisování a využívání údajů, návaznost na jiné informační systémy veřejné správy, odstraňování nesouladů, poskytování údajů, zadávání adresy pro doručování
  • Trvalý pobyt – přihlášení ze zákona, ohlášení změny, ukončení pobytu na území ČR
  • Zrušení údaje o místu trvalého pobytu z moci úřední – posuzování podnětu, postup ve správním řízení, náležitosti rozhodnutí
  • Zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh – náležitosti návrhu, správní poplatek, podmínky a jejich prokazování, průběh dokazování, postup před vydáním rozhodnutí, náležitosti rozhodnutí
  • Diskuse a odpovědi na dotazy
Lektoři:Bc. Karolína Kofroňová - Lektorka s dlouholetou praxí na úseku matrik, státního občanství a evidence obyvatel. V rámci své přednáškové činnosti předává především praktické zkušenosti, které vztahuje k legislativnímu rámci dané problematiky.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:5.4.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka