Nové trendy v řízení ve státní správě

termínmístolektorcena
29.5. - 30.5.Praha - bude upřesněno po uzávěrce přihlášek (vždy se snažíme zajistit prostory v centru Prahy nebo dobře dostupné MHD)Prof. PhDr. Jan Sokol Ph.D., CSc.
Prof. Milan Zelený
9990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1830200038
Termín:od 29.5.2018 9:00 do 30.5.2018 15:00
Místo:Praha - bude upřesněno po uzávěrce přihlášek (vždy se snažíme zajistit prostory v centru Prahy nebo dobře dostupné MHD)
Popis:

„Lze stát řídit jako firmu a lze firmu řídit jako stát?“  2denní konference, kde Vás první den čekají teoretické bloky, které Vás s tématem seznámí z pohledu práva, ekonomie, filozofie a managementu řízení. Druhý den proběhne panelová diskuze. Tato moderovaná diskuze dá prostor nejen odborníkům, ale i Vám a Vašim dotazům.

 

Přijďte si poslechnout a diskutovat s odborníky, kteří toto téma přednáší na univerzitách a po odborné stránce je provází jejich profesním životem.

 

Témata:

 • Rozdíly mezi řízením státu, ÚSC a firmy.
 • Co je úkolem ministerstva, příspěvkové organizace, obce a kraje a co je úkolem firmy?
 • Jak se rozhoduje u ministerstva, jak u ÚSC, jak u příspěvkové organizace, jak u firmy s majetkovou účastí státu a jak u firmy? 
 • Jak je to se střetem zájmů mezi vlastníky firmy s majetkovou účastí státu, obce či kraje a jejím managementem?
 • Jak je to v případě, že zájmy vlastníků na valné hromadě prosazují zaměstnanci vlastníka? Např. město má majetkový podíl ve firmě a na valnou hromadu chodí úředníci města
 • Efektivita, flexibilita a kvalita v rozhodovacím procesu u ministerstva a ÚSC. 
 • Efektivita, flexibilita a kvalita v rozhodovacím procesu u firmy.
 • Zjednodušování byrokracie-jak zasahuje byrokracie uvnitř fungování firmy a jak u státu.
 • Motivace zaměstnanců státu, ÚSC a firmy.
 • Nákladová optimalizace u výdajů státu, ÚSC a u firmy.
 • Narůstání nákladů x pokles zisku-fungování firmy.
 • Vazba korupce na velikost státu a přerozdělování příjmů státu.
 • Vliv dotací a regulací na chod stát, ÚSC a firem.
 • Charakterové vlastnosti managementu státu, ÚSC a firem x ochota riskovat, schopnost přijmout odpovědnost za výsledek, nebýt přízemní, být velkorysý, mít silné ego, zvládnout se postavit útlaku.
Lektoři:Prof. PhDr. Jan Sokol Ph.D., CSc. - – český křesťanský filosof a překladatel, bývalý disident a politik, profesor Fakulty humanitních studií UK. Autor knih Malá filozofie člověka, Moc, peníze a právo, Člověk jako osoba.
Prof. Milan Zelený - působí jako globální profesor systémů řízení a Soustavy řízení Baťa. Přednáší na univerzitách v New Yorku, v Číně a ve Zlíně. Jedná se o nejcitovanějšího českého ekonoma.
Program:

Harmonogram 1.dne:

8:30 - 9:00 prezence účastníků

9:00 – 10:30 přednáška

10:30 – 11:00 přestávka

11:00 – 12:30 přednáška

12:30 – 13:00 přestávka

13:00 – 15:00 přednáška

 

Harmonogram 2.dne:

8:30 - 9:00 prezence účastníků

9:00 – 10:30 přednáška

10:30 – 11:00 přestávka

11:00 – 12:00 přednáška

12:00 – 12:30 přestávka

12:30 – 15:00 PANELOVÁ DISKUSE

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:22.5.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:9990 CZK bez DPHšipka