Správní řízení v praxi (krok za krokem) !PŘESUN Z 15.3.!

termínmístolektorcena
26.4. | 9:00Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1JUDr. Myron Zajonc
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-509/2016, název akreditace Správní řízení v praxi
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200054
Termín:od 26.4.2018 9:00 do 26.4.2018 15:00
Místo:Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Pokud si nevíte rady ve Vaší instituci se správním řízením, nabízíme Vám jedinečnou možnost konzultace a diskuze s lektorem z Ministerstva vnitra nad danou problematikou správního řízení. Tento seminář je určen především pro pracovníky správních úřadů, úředníky územně samosprávných celků, ale i další zájemce o tuto problematiku. Na semináři bude brán zřetel především na řízení v prvním stupni a stěžejní postupy odvolacích orgánů v praxi.

 

Cíl semináře

1. prohloubit znalosti účastníků semináře v oblasti rozhodování ve správním řízení

2. rozbor nejpoužívanějších ustanovení správního řádu v praxi orgánů prvního stupně

3. výměna zkušeností účastníku semináře při aplikaci správního řádu

4. odpovědi na dotazy účastníků

 

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

a) formy činnosti správních orgánů

b) základní zásady činnosti správních orgánů

c) působnost správního řádu

d) řízení před orgánem prvního stupně  úkony před zahájením řízení  zahájení řízení  zjišťování podkladů pro rozhodnutí  vedení řízení  nalézací řízení  obsah, forma a náležitosti rozhodnutí  další typy řízení a rozhodnutí

e) přezkoumávání rozhodnutí  odvolání, rozklad  přezkumné řízení  obnova řízení  nové rozhodnutí

f) exekuce (informativně)

Lektoři:JUDr. Myron Zajonc - Odborník VS, který působí v ústředních orgánech státní správy, a zkušební komisař, který je autorem řady metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:19.4.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka