Problematika výkonu opatrovnictví pro pracovníky sociálních služeb - akreditováno MPSV

termínmístolektorcena
15.5. | 9:00Emauzské opatství, Vyšehradská 320/49,128 00 Praha 2Mgr. Radka Pešlová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:A2017/0654-SP/PC/VP, název akreditace Opatrovnictví
Akreditace: MPSV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200043
Termín:od 15.5.2018 9:00 do 15.5.2018 15:00
Místo:Emauzské opatství, Vyšehradská 320/49,128 00 Praha 2
Popis:

Opatrovnictví je institut náhradního rozhodování za osobu, která již nemá dostatečné kompetence k vlastnímu rozhodování. Takovéto osoby se často nedokáží rozhodnout ve svůj prospěch, škodí si, jednaní proti svému zájmu, nebo nejednají vůbec. Navíc velmi často již nemají rodinu, která by mohla zajistit vyřizování jejich záležitostí. V těchto případech nastupuje opatrovník. Proto v souvislosti s výkonem opatrovnictví vzniká mnoho otázek ohledně zákonného podkladu a rozdílné praxe. Přednáška si klade za cíl pomoci pochopit práci opatrovníků a to v jejich výkonu především poukázáním na souvztažnosti, metodiku, judikaturu, praktické řešení jednotlivých příkladů a také na odlišnosti, které se mohou stávat a na vliv vlastního uvážení u jednotlivých opatrovníků a opatrovanců. Komunikaci s opatrovníky a opatrovanci zajišťují velmi často zaměstnanci sociálních služeb. A právě tyto osoby potřebují být co nejlépe proškoleny z této problematiky, zejména z důvodu řádného průběhu poskytování služeb, jednání s oprávněnou osobou, zajištění péče o klienta.


Obsah:
• svéprávnost, omezení svéprávnosti, druhy náhradních institutů podpory, opatrovnictví/opatrovnictví při neomezení svéprávnosti, právní podklad a judikatura v základních pojmech
• ustanovení opatrovníka, rozsah omezení opatrovnických pravomocí, práva a povinnosti, výkazy, spis, pověření, vyúčtování, zprávy soudu, opatrovnické radě a opatrovanci
• opatrovanec jedná samostatně. V čem nelze opatrovance omezit? Schválení jednání za opatrovance. Rozporování jednání opatrovance (i před omezením svéprávnosti). Co může samostatně rozhodovat opatrovník a k čemu potřebuje souhlas opatrovnické rady a k čemu soudu?
• schválení dluhu, splácení dluhu, odpovědnost za škodu, souhlasy se zdravotnickými zákroky, volební právo, právo pohybu, umístění v sociální službě, neřešení prodloužení doby omezení svéprávnosti, poskytování finančních prostředků nad rozhodnutí soudu
• financování opatrovnictví, průtahy v řízení, znalecké posudky, zkoušky odborné způsobilosti úředníka, změny v zákonech, právní zastoupení opatrovníků a opatrovanců, náklady řízení

Lektoři:Mgr. Radka Pešlová - odborník v sociálně-právní oblasti, působí jako externí lektor na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených. Zaměřuje se především na oblast sociální podpory, hmotnou nouzi, důchodovou a sociální reformu, odpovědnost sociálních pracovníků a další
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:8.5.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka