GDPR v praxi pro personalisty !PŘESUN Z 3.5.!

termínmístolektorcena
20.6. | 9:00Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1JUDr. Eva Janečková
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-760/2017, název akreditace GDPR - ochrana osobních údajů
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200050
Termín:od 20.6.2018 9:00 do 20.6.2018 13:00
Místo:Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

GDPR v praxi pro personalisty


• právní tituly pro zpracovávání osobních údajů se zvláštním zřetelem k zákonu o svobodném přístupu k informacím a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů
• vysvětlení pojmů vyplývajících z nařízení GDPR, souhlasy subjektu údajů, šifrování, pověřenec pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a zpracovatele, sankce
• oznamovací povinnost
• povinnost vést záznamy o zpracováních osobních údajů
• shrnutí základních pravidel zpracování osobních údajů v personalistice
• zpracování osobních údajů před uzavřením pracovního poměru (rozsah, zvláštní zákony)
• zpracování osobních údajů za trvání pracovního poměru (osobní spis zaměstnance, monitoring zaměstnanců, limity zákoníku práce)
• zpracování osobních údajů po ukončení pracovního poměru (archivace dokumentů, lhůty)
• praktické dopady v oblasti sledování zaměstnanců
• praktické dopady pro docházkové systémy a systémy zpracování mezd

Lektoři:JUDr. Eva Janečková - pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 11:00 přednáška
11:00 – 11:15 přestávka
11:15 – 13:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:13.6.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka