Náhrada škody a nemajetkové újmy ve zdravotnictví

termínmístolektorcena
12.3. | 9:00Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1JUDr. Petr Vojtek
3990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:Neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1830200027
Termín:od 12.3.2018 9:00 do 12.3.2018 15:00
Místo:Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Obsah:

• jaké jsou základy povinnosti poskytovatele zdravotní péče hradit škodu a nemajetkovou újmu podle nového občanského zákoníku (o. z.)
• zda a za jakých podmínek může poskytovatel zdravotní péče nést povinnost k náhradě újmy z provozní činnosti
• jak je soudy vykládán pojem postupu lege artis
• co znamená v soudní praxi pojem vitium artis
• zda a kdy se při poskytování zdravotní péče uplatní povinnost generální prevence
• některé konkrétní případy zanedbání povinnosti náležité péče při poskytování zdravotnických služeb
• že podle nového občanského zákoníku se mezi pacientem a poskytovatelem zdravotní péče zakládá právní vztah na základě smlouvy o péči o zdraví
• jaké mohou být právní důsledky porušení povinnosti vést řádně zdravotnickou dokumentaci
• které typy povinnosti hradit škodu a nemajetkovou újmu mohou vznikat v souvislosti s poskytováním zdravotní péče
• jaký je v oblasti zdravotnictví vztah mezi deliktní a smluvní povinností hradit újmu (§ 2910 a § 2913 o. z.)
• přehled nároků vznikajících v souvislosti s poškozením zdraví
• povahu a praktickou aplikaci Metodiky NS k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 o. z.)
• co může představovat další nemajetkovou újmu při ublížení na zdraví
• od čeho se odvíjejí nároky pozůstalých při usmrcení osoby blízké
• v jakých částkách se pohybují přiznávané náhrady pozůstalým
• že i při zvlášť závažném poškození zdraví má nárok na odčinění nemajetkové újmy i tzv. druhotná oběť (osoby blízká poškozenému)
• některé procesní souvislosti typické pro tzv. medicínské spory

Lektoři:JUDr. Petr Vojtek - předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů o náhradě škody včetně přímých nároků proti pojišťovně a ve věcech obdobných s výjimkou sporů podle zákona č. 82/1998 Sb.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:5.3.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3990 CZK bez DPHšipka