Zákon o kontrole

termínmístolektorcena
26.6. | 9:00Praha - Emauzské opatství, Vyšehradská 320/49,128 00 Praha 2Mgr. Stanislav Szpandrzyk
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-529/2015, název akreditace Kontrolní řád
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200031
Termín:od 26.6.2018 9:00 do 26.6.2018 15:00
Místo:Praha - Emauzské opatství, Vyšehradská 320/49,128 00 Praha 2
Popis:

Cíl kurzu:

            Seznámíte se s právní úpravou procesu kontroly podle kontrolního řádu.

Obsah:

 • Působnost kontrolního řádu. 
 • Základní subjekty kontroly. 
 • Úkony předcházející kontrole.
 • Pověření ke kontrole. 
 • Průběh kontroly. 
 • Práva a povinnosti kontrolujícího/kontrolované osoby a další osoby účastné na kontrole (přizvané osoby, povinné osoby).
 • Námitky a jejich vyřizování.
 • Sankce za nerespektování procesních povinností při kontrole (přestupky a správní delikty) 
 • Ukončení kontroly. 
 • Speciální úprava zvláštních institutů.
 • Povinnost mlčenlivosti a zveřejňování informací o kontrolách.

 

Kurz „Zákon o kontrole“ je určen pro všechny, kteří se zabývají kontrolními činnostmi, ať už jako vykonavatelé kontroly či samotné kontrole podléhají. Dozvíte se informace o tom, co vše spadá do procesu kontroly, jaká jsou vaše práva a povinnosti. Dále pak, jaké jsou možnosti pro udělení a vyřízení sankcí, námitek a jak proces kontroly ukončit.

 

 

 

Lektoři:Mgr. Stanislav Szpandrzyk - Působí na odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, podílí se na přípravě stanovisek a metodických pokynů ministerstva a na kontrolách výkonu samostatné působnosti územních samosprávných celků. Problematiku odměňování členů zastupitelstev ÚSC přednáší pro starosty na metodických dnech.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:19.6.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka