Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

termínmístolektorcena
30.5. | 9:00Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-614/2016, název akreditace Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v podmínkách městských a obecních úřadů, zveřejňování platů úředníků a politiků
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200029
Termín:od 30.5.2018 9:00 do 30.5.2018 15:00
Místo:Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Cíl kurzu:

Seznámíte se detailněji se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a budete jej umět aplikovat do praxe.

Obsah:

  • Kdo je povinným subjektem dle informačního zákona.
  • Výjimky z působnosti informačního zákona.
  • Posuzování náležitostí žádosti o informace.
  • Důvody odmítnutí žádosti o informace s podrobnějším výkladem nejdiskutovanějších oblastí (poskytování informací o platech a odměnách ve veřejné správě, posuzování obchodního tajemství, poskytování informací získaných od třetích osob).
  • Problematika úhrad nákladů za poskytování informací.
  • Problematické procesní aspekty vyřizování žádostí o informace (určení nadřízeného orgánu, procesní postupy při rozhodování o stížnostech a odvoláních dle informačního zákona).
  • Aktuální legislativní vývoj.

 

Informace je v dnešní době vzácná komodita. A jak lze s touto komoditou zacházet ve veřejné správě? Kdo je povinným subjektem dle informačního zákona? A kdo je výjimkou? Potřebujete informaci a musíte si o ní požádat. Jak probíhá proces poskytování informací, co mohou být problematické procesní aspekty a jak lze hradit náklady za poskytování informací?

Jde Vám z toho hlava kolem? Nemusí. Cílem kurzu je seznámit Vás detailněji se zákonem a ukázat Vám, jak ho úspěšně aplikovat v praxi.

Lektoři:Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec - Lektor působí ve veřejné správě, kde se v rovině teoretické i praktické zabývá problematikou práva na informace, a je spoluautorem komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:23.5.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka