Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů

termínmístolektorcena
24.7. | 9:00SČMVD, Václavské náměstí 21, Praha1JUDr. Marie Salačová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-536/2014
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200030
Termín:od 24.7.2018 9:00 do 24.7.2018 15:00
Místo:SČMVD, Václavské náměstí 21, Praha1
Popis:

Obsah:

 • obecné zásady a principy zákoníku práce v oblasti cestovních náhrad
 • právní úkony, při kterých se uplatňují cestovní náhrady
 • jednotlivé druhy cestovních náhrad
 • rozdíly v poskytování cestovních náhrad v podnikatelské sféře a státní správě
 • změny v poskytování náhrad cestovních výdajů při zahraničních pracovních cestách
 • používání a náhrady při používání silničních motorových vozidel
 • zákonné stravné a nadlimitní stravné, jeho přiznávání a zdaňování
 • lhůty pro poskytování cestovních náhrad
 • zasílání na osobní účty zaměstnanců
 • paušalizace cestovních náhrad
 • cestovní náhrady u podnikatelů, statutárních orgánů, členů kolektivních orgánů a osob v mimo pracovněprávních vztazích
 • změny v oblasti cestovních náhrad od 1. 1. 2011
 • dotazy a diskuse

 

Cílem semináře je získání orientace v právní úpravě cestovních náhrad, která je platná od 1. 1. 2011. Seznámíte se s častými chybami a problémy, díky jejichž znalosti a správným postupům předejdete negativnímu výsledku kontroly finančního úřadu zaměřené na cestovní náhrady. Dozvíte se, jak se liší cestovní náhrady u podnikatelů, statutárních orgánů, členů kolektivních orgánů a osob v mimo pracovněprávních vztazích. Budete vědět, jak upravit cestovní náhrady vnitřním předpisem.

Lektoři:JUDr. Marie Salačová - Lektorka se intenzivně věnovala problematice pracovního práva, cestovních náhrad, mezd a daní. Celé své pracovní období působila na ústředních orgánech stání správy. Je známá díky své rozsáhlé publikační a lektorské činnosti.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:17.7.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka