Kdo plní vůči řediteli školy úkoly zaměstnavatele dle judikatury Nejvyššího soudu ČR

termínmístolektorcena
18.4. - 19.4.Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1JUDr. Jiří Doležílek
JUDr. Zdeněk Novotný
9990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1830200026
Termín:od 18.4.2018 9:30 do 19.4.2018 15:00
Místo:Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

• Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr:

• může je škola s ředitelem školy uzavírat?

• může je ředitel školy sjednat „sám se sebou“, když budou propláceny z finančních prostředků, které škola získala v rámci projektu EU?

• jaký druh práce může školy s ředitelem sjednat?

• Mimořádné odměny

• může si ředitel školy vyplatit odměny z tzv. doplňkové činnosti?

• zřizovatel rozhodl o jejich přiznání a následně toto rozhodnutí revokoval – má či nemá ředitel nárok na vyplacení odměny?

• Postavení ředitele školy:

• kdo je oprávněn řediteli nařizovat dovolenou a jakým způsobem

• kdo je oprávněn s ředitelem uzavírat dohodu o vyslání na služební cestu, kvalifikační dohodu, dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí?

• kdo je oprávněn umožnit výkon práce ředitele z jiného místa než je sídlo školy?

• je možné poskytnout dořediteli školy ošatné či sick days?

• jaké jsou důsledky, když výše uvedené učiní za školu „sám vůči sobě“ ředitel školy či jeho zástupce?

• Důvody pro odvolání ředitele školy:

• jaké má ředitel školy povinnosti

• intenzita porušení povinností – v jakých případech je intenzita porušení závažná?

• kdo a v jakých případech je oprávněn nahlížet do personálních věcí školy a jejích zaměstnanců

• zavinění

• jaké záležitosti školy je oprávněn kontrolovat její zřizovatel

• za neplnění jakých záležitostí lze odvolat z funkce ředitele školy

• Jednání za školu, když je ředitel z funkce odvolán či se funkce vzdal:

• jaký je rozdíl mezi zastupováním ředitele školy upraveným v „písemném pověření“, v „organizačním řádu školy“ a ve zřizovací listině?

• kdo je oprávněn podepsat vysvědčení?

• kdo je oprávněn plnit tzv. nabídkovou povinnost vůči řediteli školy, který byl odvolán či který se funkce vzdal?

• v jaký časový okamžik se tato tzv. nabídková povinnost má plnit?

• je oprávněn „odvolaný“ ředitel školy při nabídce volného pracovního místa s určeným druhem práce požadovat čas na rozmyšlenou? Pokud ano, jak dlouhý tento čas má být – 1h, 1 den anebo delší?

• Skončení pracovního poměru s ředitelem školy:

• lze jeho pracovní poměr skončit i jinak než výpovědí?

• jak dát správně výpověď, aby nebyla v soudním řízení prohlášena za neplatnou

• Odpovědnost za škodu při neplatném skončení pracovního poměru ředitele školy a učitelů:

• výpověď z pracovního poměru daná řediteli školy je v soudním řízení prohlášena za neplatnou – je zde dána odpovědnost za škodu? Kdo by za ni zodpovídal?

• výpověď z pracovního poměru daná učitelce je v soudním řízení prohlášena za neplatnou – je zde dána odpovědnost za škodu? Kdo by za ni zodpovídal?

• je dán vznik škody, když soudní řízení o neplatnost výpovědi z pracovního poměru dané řediteli školy či učitelce skončí soudním smírem, v němž je ovšem řediteli či učitelce přiznána náhrada platu včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění?

• Pracovní úrazy učitelů a ředitelů škol

• Úrazy žáků ve školách či dětí v mateřských školách včetně úrazů na školních výletech, při plavání, při lyžařských kurzech:

• kdo za ně zodpovídá?

• co musí ředitel učinit, aby se tzv. „vyvinil“ z odpovědnosti?

• co musí učinit učitel, aby se tzv. „vyvinil“ z odpovědnosti za úraz dítěte?

• léčebné výlohy dítěte a žáka, který měl úraz na školním výletě, při výuce mimo školu, při plavání – kdo je hradí a zda je možnost je uplatnit vůči řediteli a učiteli jako škodu

• škoda, vzniklá dítěti či žáku v důsledku jeho úrazu na školním výletě, při výuce mimo školu, při plavání, při lyžařském kurzu – kdy vzniká, kdo za ni odpovídá

Lektoři:JUDr. Jiří Doležílek - Předseda senátu Nejvyššího soudu v Brně, kde se podílí na rozhodování pracovněprávní agendy, Od roku 1987 byl soudcem Okresního soudu v Ostravě, od roku 1992 soudcem, později předsedou senátu Krajského soudu v Ostravě, kde od roku 2002 vykonával funkci předsedy soudu
JUDr. Zdeněk Novotný - předseda senátu Nejvyššího soudu v Brně, kde se podílí na rozhodování pracovněprávní agendy. Lektor působí jako soudce. Dlouhá léta byl činný na okresním a krajském soudě s převážným zaměřením na pracovní právo, V roce 1996 byl povolán k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně, Spolupracuje s katedrou pracovního práva PFUK v Praze, s katedrou občanského práva PFUP v Olomouci a s Justiční akademií v Kroměříži. Autorsky se podílí se na zpracování komentářové literatury.
Program:

18.4. 9.30-15.30, JUDr. Zdeněk Novotný

9:00 - 9:30 prezence účastníků

9:30 – 11:00 přednáška

11:00 – 11:30 coffeebreak

11:30 – 13:00 přednáška

13:00 – 14:00 oběd

14:00 – 15:30 přednáška

 

19.4. 9.00-15.00, JUDr. Jiří Doležílek

9:00 - 10:30 přednáška

10:30 – 11:00 coffeebreak

11:00 – 11:30 přednáška

12:30 – 13:30 oběd

13:30 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:11.4.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:9990 CZK bez DPHšipka