Zákon o úřednících paragraf po paragrafu

termínmístolektorcena
15.2. - 16.2.Kongresové centrum, hlavní budova Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40aMgr. Kristina Chrástková
6990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-305/2016, název akreditace Zákon o úřednících veřejné správy
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840300001
Termín:od 15.2.2018 9:30 do 16.2.2018 15:30
Místo:Kongresové centrum, hlavní budova Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a
Popis:

Jedná se o jedinečnou příležitost prodiskutovat s autorkou metodického výkladu jednotlivá ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v aktuálním znění na našem semináři.

Na semináři se dozvíte:

  • Vysvětlení jednotlivých paragrafů zákona o úřednících – co znamenají pro práci tajemníka, ředitele KÚ a personalisty
  • Aktuální judikaturu soudů ve vztahu k odvolávání tajemníků a ředitelů KÚ
  • Vzdělávání úředníků – jaké jsou povinnosti tajemníka při vzdělávání úředníků a kdo zodpovídá za splnění povinnosti jednotlivých úředníků vzdělávat se podle zákona o úřednících – a zda je možné tuto povinnost „přenést“ na personalistu
  • Vzdělávání vedoucích úředníků – rozdíl mezi ZOZ vedoucího úředníka a vzděláváním vedoucích úředníků
  • Platnost právního jednání zástupce tajemníka či ředitele KÚ - Co znamená, když je vedoucí úředník „pověřen zastupováním“ či dokonce „pověřen řízením“
Lektoři:Mgr. Kristina Chrástková - odborná poradkyně STMOÚ ČR, přední odbornice na problematiku pracovněprávních vztahů v ÚSC
Program:

9:0 - 9:30 prezence účastníků
9:30 – 11:00 přednáška
11:00 – 11:30 přestávka
11:30 – 13:00 přednáška
13:00 – 14:00 přestávka
14:00 – 15:30 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:8.2.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:6990 CZK bez DPHšipka