Trestní odpovědnost za trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

termínmístolektorcena
20.3. | 9:00SČMVD, Václavské náměstí 21, Praha1JUDr. Věra Kůrková
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1830200003
Termín:od 20.3.2018 9:00 do 20.3.2018 15:00
Místo:SČMVD, Václavské náměstí 21, Praha1
Popis:

Trestní odpovědnost za trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby


Lektorka Vás seznámí s problematikou trestní odpovědností za trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a vysvětlí některé zásady a otázky spojené s tím spojené:

Zásadu „ne bis in idem“ pohledem Evropského soudu pro lidská práva a důsledky pro české trestní řízení
Kdy jde o totožný skutek?
Otázku povahy penále podle § 37b zákona o správě daní a poplatků
Má „penále“ ve smyslu daňového řádu povahu trestní sankce?
Mohou být podle Evropského soudu pro lidská práva za daňový únik uloženy dva tresty?
Zánik trestní odpovědnosti za trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby účinnou lítostí a kdy k zániku dojde


Obsah:

I. Úvodem, trestný čin zkrácení, daně, poplatku a podobné povinné platby
 
II. Zásada „ne bis in idem“, vztah přestupek – trestný čin, vývoj v judikatuře ESLP i tzv. obecných soudů

III. Povaha penále jako „trestní sankce sui genesis“, usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 24. 11. 2015, sp. zn. 4 Afs 210/2014

IV. K vzájemnému vztahu jednání, za které bylo uloženo daňové penále, a trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku
1. „Idem“ – zda jde o totožný skutek, tj. zda skutek kvalifikovaný jako trestný čin podle § 240 tr. zákoníku má stejnou povahu jako čin, pro který bylo uloženo daňové penále
2. „Bis“ – zda zde bylo dvojí řízení
3. Rozsudky ESLP se zaměřením na povahu daňového penále rozsudek ve věci Lucky Dev proti Švédsku, č. 7356/10, ze dne 27. 11. 2014 rozsudek velkého senátu ve věci A a B proti Norsku, č. 24130/11 a 29758/11,ze dne 15. 11. 2016

V. Usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 4. 1. 2017, sp. zn. 15 Tdo 832/2016 VI. Účinná lítost podle § 33 tr. zákoníku jako jeden z důvodů zániku trestní odpovědnosti
Lektoři:JUDr. Věra Kůrková - Nejvyšší soud ČR, soudce trestního kolegia
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:13.3.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka