Šikana úředníků a politiků na internetu

termínmístolektorcena
26.3. - 27.3.Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1JUDr. Jiří Nykodým
JUDr. Michal Ryška
JUDr. Michael Vrtek Ph.D.
7990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1840200013
Termín:od 26.3.2018 9:00 do 27.3.2018 15:00
Místo:Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

 

Víte, co lze dělat, když jsou na sociálních sítích soustavně zveřejňovány texty týkají se osobního života politika, úředníka či policisty a které jsou způsobilé porušit jeho osobnostní právo?

Víte, jak posoudit, zda se jedná ještě o svobodu projevu anebo zda již lze hovořit o porušení osobnostních práv? Víte, že v případě konkrétní kolize mezi svobodou projevu a ochranou osobnostních práv jsou pro rozhodnutí zásadní tato níže uvedená osmibodová obecná východiska?

  1. Jaké je postavení kritizované osoby – zda se jedná o osobu aktivní v politickém životě či o osobu jen veřejně činnou anebo o osobu veřejně známou (např. "hvězdy či hvězdičky showbusiness“)
  2. Kdo kritiku pronáší – zda novinář nebo běžný občan anebo jiný politik
  3. V jakém časovém okamžiku byla kritika učiněna – tedy jaké konkrétní údaje, z nichž při kritice anebo při dehonestaci vycházel měl či mohl mít k dispozici její autor a v jaké situaci tak učinil
  4. Zda se kritika nebo dehonestace dotýká soukromé či veřejné sféry této kritizované osoby
  5. Jaké bylo chování kritizované osoby – zda kritiku sama „vyprovokovala“ nebo jak se následně ke kritice postavila
  6. Jaká byla forma kritiky nebo dehonestace – zda se nejednalo dokonce o vulgarity
  7. Jaký byl obsah kritiky nebo dehonestace – zda se jednalo o kritiku např. „politickou“ nebo „komerční“
  8. Jaká byla povaha kritiky či dehonestace – zda se jednalo o skutkové tvrzení nebo hodnotový soud

Víte, zda je přípustné za veřejnou kritiku nadřízených od zaměstnance skončit s daným zaměstnancem pracovní poměr okamžitým zrušením? Např. když daný zaměstnanec iniciuje  konflikt se svým nadřízeným, v rámci tohoto konfliktu jej vulgárně uráží (nazývá jej např. "nohsledem" bývalého generálního ředitele a "análním alpinistou") a bez důkazů jej obviňuje z poškozování zájmů zaměstnavatele.

 

26.3.

JUDr. Jiří Nykodým

Právo na ochranu osobnosti při výkonu veřejné moci

 

27.3.

JUDr. Michael Vrtek Ph.D., JUDr. Michal Ryška

Trestní právo pro výkon veřejné a státní správy 

- trestný čin pomluva, křivé obvinění, křivá výpověď svědka, majetkové trestné činy při výkonu veřejné správy (podvod, úplatek apod.)

Trestní odpovědnost zaměstnanců veřejné a státní správy

- trestní odpovědnost zaměstnance, úplatky, podvody, nesprávné hospodaření, ochrana majetku a jeho poškození, zcizení, ztráta, zneužití pravomoci úřední osoby, ochrana informací, apod.

 

 

Lektoři:JUDr. Jiří Nykodým - bývalý soudce Ústavního soudu, je jedním ze spoluautorů Komentáře k občanskému zákoníku a Právnického slovníku nakladatelství Linde
JUDr. Michal Ryška - soudce Krajského soudu v Brně
JUDr. Michael Vrtek Ph.D. - soudce Krajského soudu v Brně
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:19.3.2018
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:7990 CZK bez DPHšipka