Spory o náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci podle zákona č. 82/1998 Sb.

termínmístolektorcena
9.11. - 10.11.Rezidence Dlouhá 17, Dlouhá 17, Praha 1JUDr. Bohumil Dvořák Ph.D.
JUDr. František Ištvánek
Mgr. Jan Kočař
7990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1730200174
Termín:od 9.11.2017 9:00 do 10.11.2017 15:00
Místo:Rezidence Dlouhá 17, Dlouhá 17, Praha 1
Popis:

Kdy a jak požadovat náhradu škody za chyby úředníků a jiných zaměstnanců nebo volených osob?

Do jaké výše lze požadovat náhradu škody podle zákoníku práce a náhradu škody podle jiných předpisů, a to až do plné výše náhrady škody?

Kdy lze požadovat náhradu škody?

Za jak dlouho se nárok na náhradu škody promlčí?

Víme, že nesprávným úředním postupem je také nevydání rozhodnutí v zákonné lhůtě?

Víme, že požadovat náhradu škody je možné až po vyčerpání všech opravných procesních prostředků?

Víte, že pokud si odsouzený výkon trestu odnětí svobody zavinil sám, náhradu škody po státu požadovat nemůže?

 

Obsah:

  • Veřejná moc
  • nezákonné rozhodnutí
  • nesprávný úřední postup
  • vznik a odškodnění nemajetkové újmy
  • uplatnění nároku
  • promlčení nároku na náhradu škody
Lektoři:JUDr. Bohumil Dvořák Ph.D. - soudce Nejvyššího soudu ČR
JUDr. František Ištvánek - Předseda senátu Nejvyššího soudu ČR
Mgr. Jan Kočař - MMR, oddělení legislativně právní
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:2.11.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:7990 CZK bez DPHšipka