Pohledávky výživného

termínmístolektorcena
30.10. | 9:00PrahaIng. Mgr. Antonín Toman
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1730200185
Termín:od 30.10.2017 9:00 do 30.10.2017 15:00
Místo:Praha
Popis:

Cíl semináře:

 

Seznámení účastníků s právní úpravou vztahující se k pohledávkám výživného se zaměřením na jejich vymáhání – a to pohledem osoby vyživované (a jejího zástupce) i osoby vyživující.

 

Obsah:

 

  • pohledávky výživného a jejich „kvalita“ (splatnost, vykonatelnost)
  • uplatnění pohledávky výživného u soudu
  • způsoby vymáhání pohledávek výživného vč. pozastavení řidičského oprávnění (vč. změn provedených v novele č. 298/2017 Sb.)
  • specifika vedení exekuce k vymožení pohledávek výživného
  • specifika zastavování exekuce vedené k vymožení pohledávek výživného
  • specifika plateb výživného v exekučním řízení a jejich vliv na provádění exekuce (zejm. srážkami ze mzdy)
  • povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k soudnímu exekutorovi,
  • pohledávky výživného v insolvenčním řízení
Lektoři:Ing. Mgr. Antonín Toman - Lektor pracuje jako vedoucí právního oddělení Exekutorské komory České republiky, současně je přidruženým členem Právní a legislativní komise Exekutorské komoře České republiky a působí rovněž jako externí vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno. V teoretické i praktické rovině se zabývá problematickými okruhy exekučního práva a výkonu dohledu nad činností soudních exekutorů, o čemž také publikuje v odborných časopisech
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:23.10.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka