KURZ OBSAZEN!!! Kdo plní vůči řediteli školy úkoly zaměstnavatele dle judikatury Nejvyššího soudu ČR

termínmístolektorcena
8.11. - 9.11.Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2JUDr. Jiří Doležílek
Mgr. Kristina Chrástková
JUDr. Zdeněk Novotný
7590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1730200186
Termín:od 8.11.2017 9:30 do 9.11.2017 15:00
Místo:Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2
Popis:

Obsah:

 

 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr:
 • může je škola s ředitelem školy uzavírat?
 • může je ředitel školy sjednat „sám se sebou“, když budou propláceny z finančních prostředků, které škola získala v rámci projektu EU?
 • jaký druh práce může školy s ředitelem sjednat?
 • Mimořádné odměny
 •  může si ředitel školy vyplatit odměny z tzv. doplňkové činnosti?
 • zřizovatel rozhodl o jejich přiznání a následně toto rozhodnutí revokoval – má či nemá ředitel nárok na vyplacení odměny?
 • Postavení ředitele školy:
 • kdo je oprávněn řediteli nařizovat dovolenou a jakým způsobem
 • kdo je oprávněn s ředitelem uzavírat dohodu o vyslání na služební cestu, kvalifikační dohodu, dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí?
 • kdo je oprávněn umožnit výkon práce ředitele z jiného místa než je sídlo školy?
 • je možné poskytnout dořediteli školy ošatné či sick days?
 • jaké jsou důsledky, když výše uvedené učiní za školu „sám vůči sobě“ ředitel školy či jeho zástupce?
 • Důvody pro odvolání ředitele školy:
 • jaké má ředitel školy povinnosti
 • intenzita porušení povinností – v jakých případech je intenzita porušení závažná?
 • kdo a v jakých případech je oprávněn nahlížet do personálních věcí školy a jejích zaměstnanců
 • zavinění
 • jaké záležitosti školy je oprávněn kontrolovat její zřizovatel
 • za neplnění jakých záležitostí lze odvolat z funkce ředitele školy
 •  Jednání za školu, když je ředitel z funkce odvolán či se funkce vzdal:
 • jaký je rozdíl mezi zastupováním ředitele školy upraveným v „písemném pověření“, v „organizačním řádu školy“ a ve zřizovací listině?
 • kdo je oprávněn podepsat vysvědčení?
 • kdo je oprávněn plnit tzv. nabídkovou povinnost vůči řediteli školy, který byl odvolán či který se funkce vzdal?
 • v jaký časový okamžik se tato tzv. nabídková povinnost má plnit?
 • je oprávněn „odvolaný“ ředitel školy při nabídce volného pracovního místa s určeným druhem práce požadovat čas na rozmyšlenou? Pokud ano, jak dlouhý tento čas má být – 1h, 1 den anebo delší?
 • Skončení pracovního poměru s ředitelem školy:
 • lze jeho pracovní poměr skončit i jinak než výpovědí?
 • jak dát správně výpověď, aby nebyla v soudním řízení prohlášena za neplatnou
 • Odpovědnost za škodu při neplatném skončení pracovního poměru ředitele školy a učitelů:
 • výpověď z pracovního poměru daná řediteli školy je v soudním řízení prohlášena za neplatnou – je zde dána odpovědnost za škodu? Kdo by za ni zodpovídal?
 • výpověď z pracovního poměru daná učitelce je v soudním řízení prohlášena za neplatnou – je zde dána odpovědnost za škodu? Kdo by za ni zodpovídal?
 • je dán vznik škody, když soudní řízení o neplatnost výpovědi z pracovního poměru dané řediteli školy či učitelce skončí soudním smírem, v němž je ovšem řediteli či učitelce přiznána náhrada platu včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění?
 • Pracovní úrazy učitelů a ředitelů škol
 • Úrazy žáků ve školách či dětí v mateřských školách včetně úrazů na školních výletech, při plavání, při lyžařských kurzech:
 • kdo za ně zodpovídá?
 • co musí ředitel učinit, aby se tzv. „vyvinil“ z odpovědnosti?
 • co musí učinit učitel, aby se tzv. „vyvinil“ z odpovědnosti za úraz dítěte?
 • léčebné výlohy dítěte a žáka, který měl úraz na školním výletě, při výuce mimo školu, při plavání – kdo je hradí a zda je možnost je uplatnit vůči řediteli a učiteli jako škodu
 • škoda, vzniklá dítěti či žáku v důsledku jeho úrazu na školním výletě, při výuce mimo školu, při plavání, při lyžařském kurzu – kdy vzniká, kdo za ni odpovídá
Lektoři:JUDr. Jiří Doležílek - Předseda senátu Nejvyššího soudu v Brně, kde se podílí na rozhodování pracovněprávní agendy, Od roku 1987 byl soudcem Okresního soudu v Ostravě, od roku 1992 soudcem, později předsedou senátu Krajského soudu v Ostravě, kde od roku 2002 vykonával funkci předsedy soudu
Mgr. Kristina Chrástková - odborná poradkyně STMOÚ ČR, přední odbornice na problematiku pracovněprávních vztahů v ÚSC
JUDr. Zdeněk Novotný - předseda senátu Nejvyššího soudu v Brně, kde se podílí na rozhodování pracovněprávní agendy. Lektor působí jako soudce. Dlouhá léta byl činný na okresním a krajském soudě s převážným zaměřením na pracovní právo, V roce 1996 byl povolán k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně, Spolupracuje s katedrou pracovního práva PFUK v Praze, s katedrou občanského práva PFUP v Olomouci a s Justiční akademií v Kroměříži. Autorsky se podílí se na zpracování komentářové literatury.
Program:

8.11. 9.30-15.30, JUDr. Zdeněk Novotný

Důvody pro odvolání ředitele školy

Skončení pracovního poměru s ředitelem školy

Odpovědnost za škodu při neplatném skončení pracovního poměru ředitele školy a učitelů

Pracovní úrazy ředitelů, učitelů , úrazy žáků

 

9:00 - 9:30 prezence účastníků
9:30 – 11:00 přednáška
11:00 – 11:30 přestávka
11:30 – 13:00 přednáška
13:00 – 13:30 přestávka
13:30 – 15:30 přednáška

 

9.11. 9.00-15.00, JUDr. Jiří Doležílek

Odvolávání ředitelů škol

Jednání školy vůči řediteli po jeho odvolání

Nabídkové povinnosti školy

Skončení pracovního poměru

Odpovědnosti za škodu při neplatném rozvázání pracovního poměru


9:00 - 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 11:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

8.-9.11., Mgr. Kristina Chrástková

 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr:
 • může je škola s ředitelem školy uzavírat?
 • může je ředitel školy sjednat „sám se sebou“, když budou propláceny z finančních prostředků, které škola získala v rámci projektu EU?
 • jaký druh práce může školy s ředitelem sjednat?
 • Mimořádné odměny
 • může si ředitel školy vyplatit odměny z tzv. doplňkové činnosti?
 • zřizovatel rozhodl o jejich přiznání a následně toto rozhodnutí revokoval – má či nemá ředitel nárok na vyplacení odměny?
 • Postavení ředitele školy:
 • kdo je oprávněn řediteli nařizovat dovolenou a jakým způsobem
 • kdo je oprávněn s ředitelem uzavírat dohodu o vyslání na služební cestu, kvalifikační dohodu, dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí?
 • kdo je oprávněn umožnit výkon práce ředitele z jiného místa než je sídlo školy?

 

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:1.11.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:7590 CZK bez DPHšipka