Nařízení EU o ochraně a zpracování osobních údajů (GDPR) a ochrana osobních údajů

termínmístolektorcena
20.10. | 9:00Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1RNDr. Igor Němec
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-196/2010 (Právo na informace a ochrana osobních údajů v činnosti ÚSC)
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740200252
Termín:od 20.10.2017 9:00 do 20.10.2017 15:00
Místo:Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Cíl semináře:

 

Vysvětlit posluchačům základní principy a zásady ochrany osobních údajů a  Nařízení EU (GDPR) a na tomto základě objasnit kdy a za jakých okolností je možno osobní údaje shromažďovat, zpracovávat, chránit, poskytovat a jinak s nimi nakládat. Dále cílem semináře je seznámit účastníky s pojmy „správce, zpracovatel, zprostředkovatel, pověřenec, analýza, souhlas, výmaz apod.

 

Obsah:

 

-          Ústavní principy práva na ochranu osobních údajů a soukromí ve vztahu k právu na informace a důvody pro přijetí právní úpravy na ochranu osobních údajů

-          Základní právní prameny a historie

-          Účel zpracovávání osobních údajů

-          Právní tituly pro zpracovávání osobních údajů se zvláštním zřetelem k zákonu o svobodném přístupu k informacím a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

-          Základní pojmy ochrany osobních údajů

-          Vysvětlení pojmů vyplývajících z nařízení GDPR (správce, zpracovatel, zprostředkovatel, pověřenec, analýza, souhlas, opravy, výmaz, shromažďování, nakládání, zákonnost, transparentnost, citlivé údaje….apod.)

-          Souhlasy subjektu údajů

-          Šifrování

-          Pověřenec pro ochranu osobních údajů

-          Práva a povinnosti správce a zpracovatele, sankce

-          Nutnost provedení analýzy rizik a úpravy vnitřních pravidel organizace

-          Povinnost vést záznamy o zpracováních osobních údajů

-          Informování subjektu údajů

-          Další principy ochrany osobních údajů (přesnost osobních údajů, fyzická bezpečnost, registrace zpracování, přenos dat do zahraničí apod.)

Lektoři:RNDr. Igor Němec - Lektor je bývalým předsedou Úřadu na ochranu osobních údajů, nyní je vedoucím metodickým pracovníkem a autorem odborných koncepcí společnosti GDPR Solutions a.s.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:13.10.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka