Zákon o úřednících veřejné správy paragraf po paragrafu

termínmístolektorcena
24.10. | 9:30Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2Mgr. Kristina Chrástková
4590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-305/2016
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740200254
Termín:od 24.10.2017 9:30 do 24.10.2017 15:30
Místo:Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2
Popis:

Jedná se o jedinečnou příležitost prodiskutovat s autorkou metodického výkladu jednotlivá ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v aktuálním znění na našem semináři. 

 

Víme o všech povinnostech vedoucího úředníka, které se vztahují na řízení podřízených úředníků? 

  • ​Již delší dobu existují dva převratné judikáty k § 4 (předpoklady pro vznik pracovního poměru) a § 12 (odvolání z funkce) zákona o úřednících, které je vhodné prostudovat.
  • Jsme si vědomi, že pracovní právo často omezuje smluvní vůli stran ve prospěch zaměstnance?
  • Podepsání dohody o skončení pracovního poměru se zaměstnancem nám nedává do budoucna žádnou jistotu.
  • Víme, že lhůta na podání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru je ze zákonných důvodů prolomena.
  • Kdo je správně úředníkem a kdo je zaměstnancem vykonávajícím pomocné, servisní a jiné práce?
  • Co se stane, když je zaměstnanec nesprávně zařazený (úředník-neúředník)? Je postižen nárok nebo po vinnost zaměstnance, nebo hrozí vznik škody anebo kdo ponese osobní odpovědnost za chybu?
  • Jak bude posuzováno, když bude neúředník, nebo osoba, která nevykonává činnost podléhající povinné ZOZ, vyslána zaměstnavatelem na ZOZ. Je toto správný postup řádného hospodáře?
  • Na tomto semináři se dovíme jak toto a další problémy  řešit.

 

 

Již 14let je v účinnosti zákon o úřednících územních samosprávných celků. Za tuto dobu se změnil již zákoník práce i občanský zákoník, kdy oba tyto zákony mají vztah na výklad a dodržování zákona o úřednících.

Po celou dobu účinnosti zákona o úřednících se i vyvíjí právní výklad zákona a neustále se opakují a objevují nové a nové otázky a nejasnosti v jeho plnění. Proto je vhodné si některé věci zopakovat a některé nově poznat.

Předmětem diskuze, je například kdo ze zaměstnanců územních samosprávných celků organizačně začleněných do obecních, městských a krajských úřadů má být zařazen mezi úředníky a kdo mezi neúředníky. Jaký je vztah mezi zákoníkem práce, občanským zákoníkem a zákonem o úřednících a jaký je dopad výkladu těchto norem v praxi.

 

Proto se společnost Aliaves & Co. a.s. rozhodla uspořádat seminář na toto téma, a to společně s nejpovolanějším odborníkem na dané téma – s Mgr. Kristinou Chrástkovou, autorkou metodického výkladu k zákonu o úřednících a odbornou konzultantkou tajemníků územních samosprávných celků.  Seminář by měl účastníkům přinést jednoznačný právní pohled na zařazování zaměstnanců mezi úředníky, a na zařazování zaměstnanců mezi neúředníky.

Lektoři:Mgr. Kristina Chrástková - odborná poradkyně STMOÚ ČR, přední odbornice na problematiku pracovněprávních vztahů v ÚSC
Program:

9:00 - 9:30 prezence účastníků
9:30 – 11:00 přednáška
11:00 – 11:30 přestávka
11:30 – 13:00 přednáška
13:00 – 14:00 přestávka
14:00 – 15:30 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:17.10.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:4590 CZK bez DPHšipka